Autor

Milan Koželuh (1956)

Publikoval časopisecky publicistiku a fejetony v MF DNES. Posledních přibližně deset let se zabývá poznáváním a propagací kraje Novohradských hor. Je autorem projektu a publikace První tři z roku 2005, spojujícího vrcholy Vysoké, Kraví a Kuní hory. V roce 2007 pro projekt Novohradsko Vás vítá vytvořil třináct samostatných turistických materiálů o pěších trasách a cyklotrasách v regionu. Je autorem a spolurealizátorem panoramatické pěší trasy Malonty – Doppler z roku 2008. V roce 2009 vyrobil plastický model Novohradských hor. Novohradské hory propaguje formou přednášek, besed a prezentací fotografií. Pořádá vycházky na méně známá místa hor.

Sdílejte: