Kalendář akcí

Z výletu

Přehled zobrazuje všechny veřejné akce roku. Červeně jsou ty, které již proběhly, zeleně akce plánované, oranžově změny.
Akce, které pořádá organizátor pro uzavřenou skupinu, zde nejsou.

2022

22. března, úterý, 18.00, Velešín kino, MALŠE NEZNÁMÁ,  ozvučená powerpointová prezentace o neznámých úsecích středního a horního toku Malše. PREMIÉRA

23.března, středa, 18.00, T. Sviny kino, RAKOUSKÉ TISÍCOVKY, ozvučená powerpointová přednáška nejen o tisícovkách, ale celém pohoří „Novohradských hor v Rakousku“

26. března, sobota,, PIVONICKÉ SKÁLY,pěší výlet (doprava vlastní). 
Pivonické skály, Smrčina, Skřítek a Stříbrný vrch tvoří jeden hřeben s množstvím skalních útvarů.
15 km, trasa spíš fyzicky snadná, ale místy obtížným terénem.
přihlášky viz plakát na titulní straně.

2. dubna, sobota, Suchdol, PIVONICKÉ SKÁLY, autobusový a pěší výlet. 
Pivonické skály, Smrčina, Skřítek a Stříbrný vrch tvoří jeden hřeben s množstvím skalních útvarů.
15 km, trasa spíš fyzicky snadná, ale místy obtížným terénem.  
VÝLET JE PRO PŘEDPOVĚĎ ŠPATNÉHO POČASÍ PŘELOŽEN NA SOBOTU 
21.května

9. dubna, sobota, Ledenice, DOLNÍ TICHÁ, autobusový a pěší výlet opuštěnou krajinou křížků a kapliček a také zaniklých vesnic, Malše a jejích „dunajských“ rákosin  a slz a nově opravené Tvrze. Přihlášky u paní Křížové. VÝLET JE ZRUŠEN.

12. dubna, úterý,18.00, České Budějovice, Solnice, ČTYŘI KNIHY MILANA KOŽELUHA
autorské odpoledne čtení, rozhovorů a hudby.
Pořadem provází, čte a účinkuje Miroslav Mareš
Milan Koželuh tam bude také…
pořádá agentura Kultur – Kontakt
rezervace vstupenek na www.cbsystem.cz

16. dubna, sobota, PIVONICKÉ SKÁLY, pěší výlet (doprava vlastní). 
Pivonické skály, Smrčina, Skřítek a Stříbrný vrch tvoří jeden hřeben s množstvím skalních útvarů.
15 km, trasa spíš fyzicky snadná, ale místy obtížným terénem.
přihlášky viz plakát na titulní straně.

23. dubna, sobota, NEVEŘEJNÝ VÝLET

1. května, neděle, Velešín, POPELNICE A STŘÍBRNÉ HUTĚ, autobusový a pěší výlet, Popelnice je potůček v odlehlé a divoké části novohradských hor, půjdeme k němu z Žofína kolem pralesa do Stříbrných Hutí, zpět po státní hranici. 
Přihlášky do 27.4. v kanceláři kina, Družstevní 596
tel.: 725 919 382 a 776 025 710, email: info@pomalsi.cz

7. května, sobota, KOLEM POHOŘÍ ZA KVETOUCÍMI NARCISY více viz plakát na úvodní stránce

14. května, sobota, CKA T.Sviny,  DOPPLER, RAPOTICE, POHOŘSKÝ POTOK, autobusový a pěší výlet. Z Pohorské Vsi půjdeme na Doppler opuštěnou krajinou kapliček a křížků, zpět přes pohádkové migmatity a jakoby údolí anglického parku podél Pohořského potoka. Přihlášky u paní Malíkové: cka@tsviny.cz, tel.: 603 962 565

21. května, sobota, Suchdol, PIVONICKÉ SKÁLY, autobusový a pěší výlet. 
Pivonické skály, Smrčina, Skřítek a Stříbrný vrch tvoří jeden hřeben s množstvím skalních útvarů. 
17 km, trasa spíš fyzicky snadná, ale místy obtížným terénem.  
Více informací a přihlášky v Infocentru Suchdol n.L. a na mailu: rrohrbachova@meu.suchdol.cz

4. června, sobota, Ledenice, DIVOKÁ MALŠE, autobusový a pěší výlet. 
Pod Přibráním se Malše ztrácí v lesích, divoká a horská.
Uvidíme buližníky, pozůstatky mlýnů a EZOHu, stěny smrti, Dojdeme do Cetvin ke kostelu, který si prohlédneme i zevnitř.
Výprava není náročná fyzicky, ale terén je místy obtížně schůdný. Celkem asi 12 km.
Přihlášky v knihovně v Ledenicích nebo telefonicky pí Křížová 389 604 755 a 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz

7. června, úterý,18.00, České Budějovice, Solnice, ČTYŘI KNIHY MILANA KOŽELUHA
autorské odpoledne čtení, rozhovorů a hudby.
Pořadem provází, čte a účinkuje Miroslav Mareš
Milan Koželuh tam bude také…
pořádá agentura Kultur – Kontakt
rezervace vstupenek na www.cbsystem.cz

18. června, sobota, 10.00, TICHOU MALŠÍ K RŮZNICI
více viz plakát na úvodní stránce

2. července, sobota,  VNITŘNÍ HORY,  pěší výlet, více viz plakát na úvodní stránce

13.srpna, sobota,  PEILSTEIN,  pěší výlet, více viz plakát na úvodní stránce

17.září, sobota,  PEILSTEIN,  pěší výlet, více viz plakát na úvodní stránce

24. září, sobota, ÚDOLÍM STROPNICE OD BOROVAN K MALŠI
pěší výlet, doprava vlastní, další informace viz plakát na úvodní stránce

1. října, sobota,  PEILSTEIN,  pěší výlet, více viz plakát na úvodní stránce

8. října, sobota, ZAPOMENUTÁ VYSOČINA
pěší výlet, doprava vlastní,  více viz plakát na úvodní stránce

16. října, neděle, Velešín, MANDELSTEIN
autobusový a pěší výlet ,  přihlášky do 12.10. v kanceláři kina, Družstevní 596
tel.: 725 919 382 a 776 025 710, email: info@pomalsi.cz

22. října, sobota, Ledenice, PLOCHWALD, autobusový a pěší výlet. 
Jedna z nejmohutnějších tisícovek v Rakousku (1.040 m n.m.) 
Přihlášky v knihovně v Ledenicích nebo telefonicky pí Křížová 389 604 755 a 606 443 518, e-mail: kultura@ledenice.cz
VÝLET JE PRO PŘEDPOVĚĎ ŠPATNÉHO POČASÍ ZRUŠEN!!!

5. listopadu, sobota, FERSTR,  pěší výlet, více viz plakát na úvodní stránce

10. listopad, čtvrtek, Benešov, knihovna, RAKOUSKÉ TISÍCOVKY, ozvučená powerpointová přednáška.

15. listopadu, úterý, 18.00, Ledenice, divadelní sál, MALŠE NEZNÁMÁ,  ozvučená powerpointová prezentace o neznámých úsecích středního a horního toku Malše.  Také místa, která už zásahem bagrů neexistují, údolí, které má být zatopeno novou přehradou, a místa, o jejich budoucnosti se právě teď rozhoduje. 

24. listopadu, čtvrtek, 18.00, Suchdol n.L., kino, MALŠE NEZNÁMÁ,  ozvučená powerpointová prezentace o neznámých úsecích středního a horního toku Malše.  Také místa, která už zásahem bagrů neexistují, údolí, které má být zatopeno novou přehradou, a místa, o jejich budoucnosti se právě teď rozhoduje.