Stropnice, příběh řeky

autorská publikace, text, foto a grafická úprava Milan Koželuh

252 plnobarevných stran 230 x 210 mm, křídový papír, pevná obálka, 350 fotografií.

Vložená volná současná mapa se zákresem popisovaných míst.

  1. vydání 2018 Sdružení Růže, z.s.p.o. v rámci projektu „Grenzenlos Radfahren am Grünen Band Europa
  2. vydání 2018 Sdružení Růže, z.s.p.o

O knize

Kniha popisuje celý tok Stropnice od pramene v Rakousku až po soutok s Malší. Podrobně se zabývá všemi jejími přítoky a jejich přítoky a s nimi i rybníky a rybníkářstvím, mlýny a hamry, mosty, vesnicemi a dalšími zajímavostmi. Vedle místopisu a historie je důležitou součástí knihy život lidí a jejich osudy od velkých osobností minulosti po příběhy zdánlivě obyčejných lidí nedávných časů.

Kniha nemá obvyklou formu strukturovaných textů v oddělených boxech, je psána jako vypravování. Každá kapitola (tedy i každý úsek nebo potok) začíná na horním toku a pokračuje po proudu tak, jak přicházejí jeho zajímavosti, aniž by byl oddělen místopis, přírodopis, historie, osídlení, faktografie a příběhy skutečné či přiznaně fiktivní, je společným putováním s vypravěčem s fotografiemi přímo navazujícími na text.
Kniha je rozdělena do čtyřech bloků s patnácti kapitolami. Tři bloky V horách, V lukách a V údolí jsou věnovány vlastní Stropnici, blok Svinenský potok jejímu největšímu přítoku a jeho povodí.

O řece

Stropnice pramení v Rakousku na jižním sedle Vysoké (1.034 m n.m.) v nadmořské výši 890 metrů. Pod Horní Stropnicí tvoří svou jedinou přehradu, Humenickou nádrž, aby pak protekla nejznámějším úsekem, Terčiným údolím s umělým vodopádem. V Údolí u Nových Hradů opouští hory a vstupuje do krajiny luk, rybníků a lužních lesů, které ji provázejí až na Petříkovsko, jakoby ostrov, sevřený mezi lesy a rybníky. Tady je pak u jejích nepřístupných meandrů národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Pod historickým borovanským mostem začíná třetí svět Stropnice, pomalu se ukrývající před lidmi do hlubokých údolí, v nichž zůstane až k soutoku. Právě odlehlost a krása těhle míst dala vzniknout asi deseti chatovým osadám, od zahrádkářsky vypěkněných po prvorepublikové ztracenky. U Dolní Stropnice se pak v nadmořské výši 410 metrů vlévá do Malše. Stropnice je dlouhá 54 kilometrů, má povodí veliké 402 km2 a je osmým největším tokem Jižních Čech.

Cena 550 Kč, poštovné a balné v ČR 100 Kč

Současný stav: Zbývá méně než čtvrtina nákladu.

Související obrázky:

Sdílejte: