Úvodní slovo


Dobrý den,
vítám vás na mých stránkách.

Je hotov letošní program výletů.  Po loňských sedmi jarních výletech jsou letos jen tři a vlastně dva, pokud se týká tras. A vše se uděje během pouhých deseti dnů. Suchdol a Velešín půjdou na hřeben Tischbergu, Ledenice krajem nad Pohořím za (snad) kvetoucími narcisy. Víc výletů není.
VÝLET LEDENICE 22.DUBNA ZA KVETOUCÍMI NARCISY JE KVŮLI ŠPATNÉMU POČASÍ ZRUŠEN!
Po některých trasách se mi začíná stýskat…
Z veřejných přednášek zbývá na jaře už také poslední, a to v Ledenicích.
Přibyly přednášky na podzim a dokonce na leden až březen příštího roku, ale ty sem zatím nedávám.
Po velkém rozhodování a pak ještě větším úsilí jsme si s Janou vydali mou knihu Khory, fotografie a literární texty k Novohradským horám. Knížka zatím existuje v šesti výtiscích, budeme shánět peníze na její vydání. Ale už teď, pokud máte zájem, si knížku můžete prohlédnout a přečíst. Dejte vědět, nějak to zařídíme. V každém případě se nad knížkou sejdeme na podzim ve Velenicích a snad i jinde.
Občas se ptáte na mou knížku Nezapomenuté stopy. Dali jsme ji tedy do Optiky k Janě, pokud se na ni budete chtít podívat nebo ji koupit, vyražte do Rožnova. Optika je na křižovatce Lidické a Chmelenského, nemůžete ji minout.
Máme tam také fotky, pokud byste chtěli.
A ještě bych málem zapomněl – v srpnu bude v borovanském klášteře výstava mých Fotek Jiná Francie, v lednu a únoru pak bude v Českých Velenicích.
Nechávám zde text o loňských podzimních výletech, je to hezké vzpomínání.

DSC_0607

Sedm let v Tibetu to nebylo, ale sedm dnů v Novohradských horách ano.
První výlet v sobotu 17. září nám málem meteorologové zatrhli. Už od středy hlásili na sobotu přívalové deště a Armagedon a konec světa. Bylo dost divné, že to takhle tvrdili jen ti čeští. Zahraniční předpovědi pro Novohradské hory říkaly, že možná trochu sprchne, ale jinak bude fajn. Nicméně přijelo o něco míň lidí, z části natěšených na velký déšť, z části si díky varování českých meteorologů jistých, že pršet nebude. Ráno opravdu chvíli pršelo a pak večer zase zahrozilo, ale během dne jsme se z pláštěnek a bund svlekly až do triček. Tvrdé „y“ je správně, protože to byla tentokrát výprava výrazně ženská, a to hodně mladá, bylo se na co koukat. Chybu děláte, chlapi, že nechodíte. Na co koukat pak bylo i z Mandlsteinu, odměnil nás za statečnost, výhled byl famózní. Dobrým důsledek předpovědi počasí bylo, že se mnozí odpovědní účastníci výpravy vybavili prostředky první pomoci, o něž se pak neváhali rozdělit i s námi, co jsme slivovici neměli. Konec výletu si nepamatuji, ale důrazně dementuji informace, že by mě museli nést.
A proč bych nemohl zpívat?
Pak si ještě vlastně pamatuju, že chtěl Jonáš řídit autobus, ale pan řidič mu ho nepůjčil.
Tedy… alespoň myslím, že mu ho nepůjčil.

Druhý výlet týden po té byl v počasí krásném, ale taky přišlo míň lidí. Tentokrát proto, že byl sice výlet zdarma, ale měl zajištěnou dopravu až odpoledne zpět, ráno se musel každý dopravit do Benešova sám. Od té doby jsem měl několikrát málem infarkt nebo se dopustil brutálního násilí na zdánlivě nevinných lidech, protože ti nevinní lidé mi říkali, jak rádi by tenkrát na ten výlet šli a jak je jim líto, že nemohli, že to tam muselo být krásné, ale přece kvůli tomu nepojedou do Benešova… Bože, já jsem v té chvíli nepříčetný, kam jsme to došli. Půjdeme do hor (nebo obecně někam, kam chceme), ale nehneme pro to prstem, někdo nás tam musí dopravit?
Díky tomu jsme byli skupinou malou, ale velice soudržnou a pozitivní, tedy v první polovině. To jsme udělali objevitelskou odbočku do „pralesa Filipinka“ a na Velký Jindřichov, bylo to krásné, i oběd na mezi a lidé porůznu polehávající a užívající si poledne. Ale pak se to poněkud zvrtlo. Ve výpravě bylo několik Jany kamarádek a Jana jim mě půjčila. O tom jsem, pravda, vždycky snil. Ale ona mě jim půjčila, aby jim ukázala, jak jsem vycvičený. Posílaly si mě různě pro houby a kochaly se tím, jak s nimi, podobně jako kybernetická myš, pobíhám od jedné kamarádky k druhé, podle toho, kam jsem byl davem drezérek směřován. V jednu chvíli jsem se zmaten otočil a zjistil, že tři krotitelky mě napřaženými ukazováčky každá posílala jinam… Dokonce se ukázalo, že některé distingované introvertní ženy mají také velitelské a poťouchlé geny, prostě si mě podaly.
Ale výlet to byl krásný, ač jsem ze své autority musel hodně slevit a mezi Kuní a Kraví horou už to byla nepokrytě výprava Amazonek. Na konci většiny výprav mi lidé zpravidla děkují za hezký zážitek, tentokrát ne, tentokrát děkovali Janě, ale měl jsem napsat děkovaly, byly to ženské. Chlapi mi mlčky stiskli ruku a v očích při tom měli slzy.

Třetí výlet byl Suchdolský na Louzek. Suchdoláci jsou skupina chodivá, nechtějí moc polehávat a kochat se focením zrcadlovkami, chtějí jít.  Výhodou Suchdolských je akčnost paní Rohrbachové. Jarní výlety objednává zásadně telefonicky ve chvíli, kdy právě zatápím v kotli nebo ho hasím, a ona mi volá Pane Koželuh, tak si pište, 7. května Pořešín. V létě mi volá, když kácím strom nebo pod ním ležím. Pište si, 1. října Louzek. A pak je skvělé, že Suchdolští systematicky pročesávají krajinu hor, neberou jen velké cíle, ale vysloveně si řeknou i o ty vedlejší. V tomhle převzali roli Svinenských. Tentokrát opět přijel plný autobus, dostal jsem k mým narozeninám, kterými jsem se rozhodně nechlubil, flašku slivovice. Prošli jsme zaniklé vesnice, v jedné z nich kolektivně vysvětlili záhadu velkého statku s bránou do věže, byla to kovárna. Zpátky jsme měli připravené překvapení, na pěti pastvinách podél cesty se ještě ve středu pásla stáda exotického skotu, asi skotského náhorního, prostě takových rohatých chlupatých pankáčů. Byli krásní a interaktivní, jenže v sobotu měli asi jiný program, ani jedno stádo jsme neviděli.
Ale bylo to skvělé.

Čtvrtý výlet byl Velešínský, to jsou také takoví rychlochodci, vždy dobře naladění a připravení. Jenže meteorologové zase předpokládali nějakou přírodní katastrofu a hustili to do veřejnosti, takže autobus nebyl úplně plný. Což je škoda, velká škoda.
Šli jsme totiž na Barenstein, horu skoro zakázanou a hlavně krásnou s výhledy a skalami. Jo, to jsem neřekl, že z Velešína jezdí taky dost silná skupina mladých žen, nevím jestli to souvisí s organizátorem, ale Jarda i jeho paní se pořád mile usmívali, tak to asi můžu napsat.
Nejvíc se Jarda usmívá, když mě nějak krutě uráží, na to se těší už z Velešína, myslím, že to i nacvičuje.
Bylo nádherně, byli jsme v tisíci metrech, pod námi pršelo a my měli překrásný horský den s obědem v horské chatě. Byla sice zavřená, ale my na její verandě a skalách kolem ní si užívali sluníčka  a pohody. A když jsme se vraceli, zažili jsme u Krkavčí skály vzdušný souboj dravců. Nevíme co to bylo za dravce se zahnutým zobákem, ale krkavci ho tam nechtěli, a útočili na něj, byl to úchvatný pohled. S ledenickým Mandlsteinem to byl už druhý výlet, kdy dole bylo hnusně a my nahoře měli krásně.

Pátý a původně letošní poslední byl Kultur Kontakt pana Mareše z Českých  Budějovic a sakrální památky západních Novohradských hor. Můj třetí výlet pro něj a vždy větší a větší strach, pokaždé jiná skupina, jednou spíše turisté (Proč víc nechodíme?), hned druhý den spíš intelektuálové (Kilometr? Ale to neujdeme! Neřekli jste, že je to dálkový pochod!), co přijede teď? Přijeli lidé milí a chodiví, takže jsme přidávali a přidávali, nakonec jsme prošli i křížovou cestu a Malši. Musím poděkovat pan Klecembauerové z Rychnova a panu Panskému ze Svatého Kamene. Oba mi umožňují návštěvy zavřených kostelů, oba jsou milí a laskaví. Vlastně bych jim měl děkovat hlavně za to, co pro ty kostely dělají. A rád vidím, že když odejdeme z jejich kostela, lidé z výprav nechávají pěkné příspěvky v košíku. Kostel to nezachrání, ale je to hezké.
Výlet byl vlastně poznamenán pouze jednou stížností hned na začátku.  Vzhledem ke kostelům jsem sebou  nevzal psa Jonáše, což mnohé otrávilo. Někdo řekl, že se těšil na mé pravidelné čtyři úvodní věty „Dobrý den. Vítám vás na výletu. Hubu drž! To nebylo na vás, paní…“ Protože on ty lidi vítá i Jonáš, právě když já mluvím, tak to musím řešit.

A tím to mělo končit, ale pak přibyly ještě výlety dva, první z nich projektový. Bylo by bývalo fajn, kdyby prý byl někde kolem Nových Hradů. A protože jsme už dva roky přemýšleli s Janou o trase na Ferstr, ale neměli jsme ji připravenou a já musel rychle dát něco na plakát a do novin a uzávěrka byla za půl hodiny, dal jsem tam ten Ferstr, aniž bychom ho vlastnějako trasu měli.
Já vím, že se vám to třeba nezdá být důležité, ale ono nejde jen o to dojít z bodu á do bodu bé, ale o to, aby to bylo zajímavé, průchodné a mělo taky nějaký rytmus a čas. Takže jsem tam byl čtyřikrát. Trasa by se mohla jmenovat Po zubaté hranici. Nebo Po kamenné hranici. Teď neřeknu proč, ti co tam byli s námi, to vědí. Jedním z nich byl pán, rodák z Nových Hradů, který kvůli výpravě přijel z Vídně. Rychlíkem, pak osobákem a nestihl start, a tak nás dobíhal. S postavou Dona Quichotta byl v ranní mlžné krajině mystický. Je odborníkem na lesy a byl překvapen a nadšen krásnou a kvalitou lesů, kterými jsme šli, prý jsou zajímavější než prales Žofín. Šťastnou náhodou ten den právě uklízeli v kostele v Hohenbergu, takže byl otevřený a nejenže nás tam pustili, ale přímo pozvali. Mladík nám zahrál na varhany a jako přídavek jsme slyšeli i skladbu, kterou tu hrají jako písničku z Nových H
radů.
Ale Novohradských moc nepřišlo, Novohradští nechodí. I tak to byla výprava krásná, netušíte, právě vy Novohradští, co máte za domem.  Ale protože vás to nezajímá, tak si ani tohle nepřečtete.

No a posledním výletem byl nesmysl naplánovaný pro Trhové Sviny. Taky byla právě uzávěrka a já taky musel dát rychle cíl a trasu. A protože jsem se bál, že se Svinenčáci zmlsali Šumavou, kam teď jezdí, tak jsem radši šel na jistotu a vybral tu trasu úplně nej nej, ale trasu v té chvíli neexistující, hřeben Tischbergu.
Napsal jsem o tom do Svinenského zpravodaje a stejný text použiju i tady:
Někdo moudrý řekl: „Nesnaž se ohromit ženu. Hrozí, že se ti to podaří a ona to pak bude chtít pořád“.
Myslel jsem na tuhle poučku při plánování jediného letošního výletu Trhosvinenských do Novohradských hor.
Mohli jsme jít nějakou skrytou trasu neznámou krajinou na české straně hor. Právě takové chvíle mám rád se Svinenskými. Po víc než třiceti společných akcích máme společné vnímání a sdílení míst silných a krásných, i když třeba nejsou slavná. Tohle nám jde.
Ale po roce se mohlo leccos změnit a já se bál, že „obyčejný výlet“ bude málo a rozhodl se pro trasu úplně nejvyšší a nejatraktivnější, hřeben Tischbergu.
Nikdy jsme tam předtím nebyli, ani s výpravou, ani sami. Jde to vůbec projít a stihnout v jednom krátkém dnu? Čtyřikrát jsme tam byli trasu hledat, dvakrát do tmy, z toho jednou opravdu do tmy tmoucí, ztraceni v místech neznačených a bez signálu a nakonec brodící se studenou Lužnicí úlevně domů do Čech.
Ještě den před výpravou jsme měli jedno místo nepropojené a já do pátečního večera hledal cestu.
No, a nakonec se povedlo.  Počasí v sobotu bylo krásné, lidí přijelo skoro šedesát. Nejen ze Svinů a okolí, ale i víc než desítka Budějičáků, lidé z Třeboňska, Veselí, Šumavy…
Pět tisícovek v jednom dnu, od mrazivého rána po tmu v pět hodin. Schafsriedel, oba vrcholy Eichelbergu, pak, jen pár minut po poledni, skála s alpskou vyhlídkou na vrcholu Tischbergu. 1.067 metrů vysoko, čtvrtá nejvyšší hora celého masívu. Ale pohled z ní je asi vůbec nejkrásnější. Dachstein na obzoru byl sice spíš jen tušený, ale o to víc jsme si užívali krásného počasí tady nahoře, nad mořem deště a mlhy pod námi. Nad Dunajem tekla mlha hustá jak druhá řeka.
A pak Ahornstein, nejstrmější hora vůbec. Zase se mi ulevilo, když nikdo nejen nespadl, ale ani se nestěžoval. Byli tu jen lidé, kteří chtěli do hor a byli rádi, že hory jsou horami.
Dva vrcholy Ahornsteinu jsou tak malé, že jsme na nich stáli namačkáni jeden na druhém, musel na nás být shora pěkný pohled. Pod námi skály a kolem nás tisícimetrové hory, listopad, krása a pohoda. Nakonec opuštěná vesnice Kristýna, skoro odznovu budovaná klauzura Kapelunk s velkými bagry, nepatřičnými tady v horských lesích. A ještě jako přídavek neobvyklý viklan, říkáme mu Papagáj, z jedné strany totiž vypadá jako papoušek, z jiné jak pes Pluto a z další zase, že se hned zřítí. Bylo půl páté a slunce se schovalo za Kamenec, když jsme došli na Pohoří.
Živi, zdrávi a šťastní, lidé i psi.
No, bohužel se to asi podařilo, ohromit Svinenské.
Ale výš už to v našich horách nejde a Svinenští budou chtít být ohromováni i příště.
Zavařili jsme si.
Tady končí text pro zpravodaj.
Ale já si ještě uvědomil… tedy Jana mi řekla, že jsem si uvědomil… jak krásné bylo setkání s přáteli ze Svinů. Za všechny musím jmenovat Vlčáky a z nich pana Hrušku, který stále lezl někam na skály, a já s tím nemohl nic dělat.
A ještě se tomu smál!

Hezké dny.

Milan Koželuh

Galerie z výletů:

 

Přehled výletů a přednášek 2017

Fotografie z novohradské vernisáže výstavy fotografií jsou na:
http://michalmichal.rajce.idnes.cz/Vernisaz_Jina_Francie,_Nove_Hrady_-_Milan_Kozeluh
Na můj vkus je tam moc mě, ale byl jsem přehlasován.

Story s třeboňskou přednáškou jsem se rozhodl vyřešit otevřeným dopisem jejím účastníkům. A vlastně nejen jim.

Otevřený dopis nejen Třeboňskému světu

Odkazy na  Toulavou kameru a Českobudějovický deník:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/213562221500007/obsah/275602-novohradske-hory/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/213562221500014/obsah/283871-plaveni-dreva/

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/novohradskymi-horami-znel-i-koncert-20150108.html
Mám dvě nové přednášky. Takže jich je v současnosti šest.

Souhrnná „Genius loci Novohradských hor“, kde je průřez vším. Dělám ji nerad, témata se jen nakousnou.

„Hory a krajina“,  hlavně pohoří vrcholy a lesy. Nahradila „Z N.Hradů do hor“, která měla navíc Nové Hrady a okolí, ale už moc narostla. „Nové Hrady, okolí a historky buquoyské“ možná vzniknou jako další přednáška.

„Od pramenů řek k lidem“, o potocích, řekách, jejich úpravách, nádržích a voroplavbě.

„Zanikající světy“ od slávy kraje na přelomu 18. a 19. století a vrcholu sklářství k úpadku oblasti, vysídlení a dnešku. Pořád si pletu jestli „zanikající“ nebo „mizející“. Je to stejná přednáška.

Nové jsou:

„Fenomén opuštěné krajiny“. Nejdřív o tom zřejmém, o vysídlení, ale pak o současnosti. O našem vztahu nejen k Novohradským horám ale ke krajině a přírodě obecně, a vlastně i o nás.

„Se svatými Novohradskými horami“. Kostely se staly jen stavbami v obcích, často nevíme komu jsou zasvěceny a když už, tak nám to možná moc neřekne.  Přednáška je částečným pokusem o částečnou nápravu.

Přednášky jsou powerpointové, cca 200 fotografií, zhruba 90 minut scénářové části, pak neomezený čas na dotazy
a besedu.

Dělám přednášky rád, a když je k tomu důvod, tak třeba i zadarmo. Ale vedle lásky k horám a tématu je to má práce. Nejsem nikde zaměstnán, výlety a přednášky jsou kusem mého živobytí. Pokud Vám přijde podivné, proč to píši, vysvětlím. Dokud jsem dělal přenášky v malých obcích Novohradských hor a okolí, nikoho nenapadlo, že bych je měl dělat zadarmo. Spíš se setkávám s lidsky hezkou omluvou, že víc dát nemohou. A já to chápu. Ale poslední dobou, jak jsem se začal víc starat o nabídku ,se ozývají i pořadatelé vzdálení, z měst desetitisícových ba statisícových. A diví se, že nechci přijet zadarmo. Opravdu nemůžu. Chápu, že někdo, kdo je místní a je navíc třeba zaměstnán u (státní?) organizace, u níž právě tuto práci vykonává, může pak pro radost jednou za čas zadarmo nebo skoro zadarmo udělat přednášku o tom, za co je placen. Moje přednáška je výsledkem stovek hodin, které jsem vlastní prezentaci připravoval. Někdy dělám jediný slide přednášky celý den. Hlavně je ale výsledkem mnoha let mé práce, znalostí a podkladů a, s prominutím, schopností.

Mějte to, prosím, na paměti, když chcete, abych jel zadarmo někam přes sto kilometrů daleko.

To, že tyhle požadavky přicházejí zpravidla z institucí o desítkách zaměstnanců a obrovským rozpočtem, a nikdy z obce s pár stovkami obyvatel, je věc jiná.

Možná o tom jednou napíšu, mám neuvěřitelné zážitky z lázní Aurora v Třeboni.

Těším se na shledání na některé akci nebo jen tak v horách.

Milan Koželuh

150 Comments

 1. Edita Košíková Březen 26, 2017 4:36 pm  Odpovědět

  Vážený pane Koželuhu,
  13.3.jsem se zúčastnila Vaší úžasné přednášky ve Františkových Lázních na téma trochu jiná Francie. Nějakou dobu již s mužem uvažujeme o cestě za vlastním poznávanim francouzského venkova. Nemůžu si však vybavit všechna ta Vámi navštívená místa. Bylo by možné je, prosím, vypsat? Moc děkuji :)
  Druhý dotaz zní, neplánujete v dohledné době nějakou z přednášek i na Severní Moravě?
  Ještě jednou děkuji,
  S pozdravem Edita Košíková

  • milan_kozeluh Březen 27, 2017 6:43 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   jsem moc rád, že se Vám přednáška líbila. Bylo to hezké i pro mě díky skvělému publiku.
   K Vašim dotazům. Ano, přednášku na severní Moravě plánuji, stejně jako ve všech ostatních krajích, ale bohužel marně. Je těžko dosáhnout alespoň toho, aby mi na mou nabídku instituce odpovídaly, natož aby měly nějakou chuť přednášky pořádat. A když už, tak hlavně knihovny v okresních městech platí za přednášku 500 Kč (někdy s povzdechem, že to by také jejich zaměstnanci na hodinu rádi brali…) Jet pět set kilometrů za pět set korun opravdu nemohu. Knihovny v oblasti Chebu se díky paní Mudrové daly dohromady a alespoň nějak přijatelně nám na cestu přispívají. Takže radost z nadšených lidí se u mě vždy mísí se smutkem. Tolik k přednáškám. Vlastně ještě – pokud máte kdo možnost, ozvěte se, rád za alespoň trochu soudných podmínek přijedu.
   Trasu z přednášky Vám pošlu na Váš soukromý mail.
   Díky za ohlas a hezké dny.
   Milan Koželuh

   • milan_kozeluh Duben 15, 2017 10:59 pm  Odpovědět

    To je hezké, že vánoční článek funguje i na Velikonoce. Jsem rád, že se Vám líbil a že se na naše přednášky těšíte.
    Hezké nejen Velikonoce přeje Milan Koželuh a jistě i Jana, byť teď vedle mě nesedí.

 2. Jana Dvořáková Prosinec 9, 2016 4:06 pm  Odpovědět

  Váš velešínský advent jsem předčítala Honzovi louskaje vlašáky do vánočního cukroví a nejvíc ho pobavilo Janino ANO, to bylo prý nejlepší (a směje se stále). Jinak to celé bylo krásné s těmi vjemy ,zážitky a pocity, dostali jsme se o kus dál od domova a cítili se tam s Vámi dobře. Děkujeme za výlety v tomto roce a přejeme Vám ANO klidné svátky vánoční. Jana a Jan Dvořákovi

  • milan_kozeluh Prosinec 9, 2016 4:21 pm  Odpovědět

   Bože, vy jste mi připomněli, že mi Jana říkala, abych nalouskal vlašáky a já řekl ANO…
   Děkuji za připomenutí, ale hlavně za přečtení a sdílení našich radostí a někdy i starostí.
   Hezký advent a svátky a vlastně všechno.

 3. Marie Jedličková Listopad 7, 2016 1:54 pm  Odpovědět

  Dobrý den Milane, chci Vám napsat pár vřelých slov jako poděkování za krásně připravený a stejně krásně zrealizovaný výlet v sobotu 5.11. s Trhovosvinenskými turisty, ke kterým jsme se přidali my Budějovičáci. Dokázal jste najít na trase vše zajímavé a předat to nám, kteří si zaplňujeme bílá místa na mapě „Vašeho Novohradska“. Z výletu jsem opět udělala album a můžete se na něj podívat na:https://goo.gl/photos/JNhBhEeHVsrH3WJC9 . Díky. Majka

  • milan_kozeluh Listopad 7, 2016 4:20 pm  Odpovědět

   Dobrý den, naopak, já děkuji Vám a vám. Skoro šedesát lidí v listopadové výpravě po tisícimetrových hřebenech hor, to se počítá. Někdo nad námi bděl, a tak jsme nejen dorazili bez úrazu a včas, ale nadto v dobrém počasí a asi většinou spokojení a trochu i překvapení. Já tím, že vás tolik přijelo, že jsem na pátý pokus trasu úspěšně dal, a někteří z vás možná nečekanou krásou a silou hor. Od vás, „šumavsky zmlsaných“ mě to těší obzvlášť. Děkuju za fotky, což činím úmyslně ještě dřív než jsem je viděl a než možná zjistím, že tam někde na nich jsem, a že se sobě krutě nelíbím, a že tohle, to jsem si tedy opravdu nezasloužil.
   Hezké dny a ať se daří!
   Milan

  • Anna Boňková Listopad 14, 2016 9:11 pm  Odpovědět

   Dobrý den pane Koželuhu,
   chtěla bych Vám poděkovat za krásný výlet po
   „rakouských tisícovkách“Díky Vám se dostáváme na
   místa, která bychom bez vaší pomoci nikdy nenavštívili.Jsem hornokvildský patriot,ale i díky Vám nám učarovaly Novohradské hory.
   Přeji Vám hodně sil a spokojených turistů jako jsme byli i my Anna Boňková

   • milan_kozeluh Listopad 15, 2016 7:52 am  Odpovědět

    Dobrý den, děkuji, to je opravdu hezké, nalézt jako Šumaváci něco silného i v Novohradských horách. Byl to hodně povedený den, někdo nahoře byl při nás.
    Ať se daří. Hezké dny.
    Milan Koželuh

 4. Dagmar Halamíčková Srpen 25, 2016 4:06 pm  Odpovědět

  Dobrý den, pane Koželuh,
  vidím, že jste odborník na Novohradské Hory. Jakou pěší túru byste doporučil pro skupinku 10 kanadských turistů ve věku 60 – 83 let. Plánujeme jednodenní výlet z Třeboně na Novohradsko. Předběžně počítám s návštěvou Žumberka, pěším výletem do Terčina údolí a návštěvou Nových Hradů. Teď o víkendu se tam zajedu podívat, protože jsem tam byla naposledy v r.2009. Průvodcujete také v angličtině? Děkuji za odpověď. Nenašla jsem na Vás jiný kontakt. Dagmar

  • milan_kozeluh Srpen 26, 2016 8:46 am  Odpovědět

   Dobrý den,
   asi Vás úplně odpovědí nepotěším, bez znalosti lidí, jejich fyzické kondice, mentality a zájmu si netroufnu radit. V tomhle případě je asi nejlepší ta trasa hned první, z Hojné Vody na Kraví (je tam rozhledna) a Kuní. Na obě hory se dá (a musí!) jít po „smyčkách“, tedy jiné trase na jejich vrchol a jiné z vrcholu. Jsou vidět v mapě. celkem to bude někde kolem sedmi kilometrů.
   Nebo můžete z Pohoří na nejvyšší horu Kamenec, to je taky asi 7 km a cestou na Pohoří projedete většinu hor a uvidíte Pohořský potok.
   Anglicky nemluvím.
   Ať se povede a líbí.
   Milan Koželuh

  • Cábová Renata Duben 21, 2017 7:05 pm  Odpovědět

   Milý pane Koželuhu,
   před pár lety se mi dostala do ruky vaše kniha „Zapomenuté hřbitovy“, která se mi moc líbila a tak jsme s nadšením vyrazili do Hartůnkova, odkud mám z mého pohledu několik krásných fotek. Vždy se mi na takových místech líbilo. Tak jsem zajásala nad Vaší nabídkou o možnosti zapůjčení knihy „Khory“ a tímto vás tedy prosím, zda by to bylo možné a jestli ano, tak kde a kdy? Také mne mrzí, že se zrušila vycházka na Pohoří za narcisy. Konečně nám to vyšlo a chtěli jsme se přidat, ač nejsme z Ledenic, ale bydlíme v Čižkrajicích. Na Pohoří jezdíme, ale asi ve špatný čas, ještě nikdy jsme je tam neobjevili. Myslíte že je šance na náhradní termín?

   Děkuji za odpověď
   s pozdravem
   Renata Cábová

   • milan_kozeluh Duben 21, 2017 10:40 pm  Odpovědět

    Dobrý den, narcisy v horách bohužel právě kvetou, ale z větší části pod sněhem a bohužel zmrzlé. Až seženu někoho, kdo to umí, dám sem fotky z naší středeční výpravy, při níž jsme právě zjistili, že to letos nepůjde. Tři roky jsme se do květů narcisů i hezkého počasí trefili, letos prvně ne. Myslím, že narcisy přežijí a ještě chvíli pokvetou, ale veřejnou výpravu už na ně letos nestihneme.
    S knížkou to promyslíme. Občas jezdíme přes Čížkrajice, tak bychom Vám ji třeba zavezli.
    Hezký víkend.
    Milan Koželuh

    • Cábová Renata Duben 22, 2017 4:49 pm  Odpovědět

     Dobrý den,
     škoda ty narcisy, tak snad za rok.Napsala jsem vám telefon abyste mohl zavolat kdy pojedete přes Čižkrajice. Na knihu se moc těšíme.Zatim děkuji za ochotu a přeji příjemný i když uplakaný večer.
     R.Cábová

 5. Květa Baláková Březen 27, 2016 12:48 pm  Odpovědět

  Pane Koželuhu, rády bychom se zúčastnily výletu do Novohradských hor dne 24.4.2016. Nějak se mi nedaří získat kontakt, kde bychom se mohly přihlásit, aby se s námi počítalo. Chtěly bychom na Pohoří autobusem z Velešína. Kde se přihlásit, jak se přidat? Slyšela jsem o vašich výletech chválu, Novohradské Hory miluji a ráda bych je navštívila s vaším výkladem. Baláková Květa, Soňa Beranová z ČB

  • milan_kozeluh Březen 27, 2016 9:40 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   děkuji za zájem. Výlet pořádají Velešínští, konkrétně Jarda Bartizal. Přihlášky do 19. dubna v Infocentru na nám. J.V.Kamarýta 89 tel.: 725 919 382, email: info@pomalsi.cz
   Těším se!
   Milan Koželuh

 6. Ivana Únor 28, 2016 10:54 am  Odpovědět

  Dobrý den, na výstavě Jiná Francie jsem byla včera, s rodiči a dcerou. Nejdříve to vypadalo, že tam budeme jen my čtyři, ale během chvilky se výstavní prostory zaplnily turisty, sobota tedy byla, na místní poměry, na návštěvníky více než bohatá. Fotografie jsou nádherné, osmého se chystám i do kina, určitě to bude stát za to. Jen malá technická připomínka, někdo ji zapsal i do knihy návštěv, nebylo by možné dát příště, bude někdy další výstava, že ano, k fotografiím popisky? Děkuji za krásný zážitek Ivana

  • milan_kozeluh Únor 28, 2016 11:56 am  Odpovědět

   Děkuji moc za návštěvu a vlídné hodnocení výstavy. Popisky jsou problém, výstava má dva těžko slučitelné cíle. Ukázat jinou Francii a ukázat (snad) hezké fotky. Jiná Francie by si popisky zasloužila, ale tam, kde chceme, aby návštěvníci vnímali fotky „jen“ jako výtvarné dílo, by naopak překážely a rušily. Chtěli jsme udělat kompromis, připravit katalog, který by měli lidé v ruce a pokud by chtěli, mohli se na identifikaci fotek podívat. Ale až na konci velešínské výstavy začalo výrazně přibývat těch, kteří by popisky chtěli, a my už na to nestačili tímhle způsobem reagovat. Snad příště, bude-li jaké.
   Ještě jednou děkuji za návštěvu a přeji hezký den.
   Milan Koželuh

   • Ivana Únor 29, 2016 4:11 pm  Odpovědět

    Děkuji za odpověď a vysvětlení. Pěkný den. Ivana

 7. Petr Jackov Únor 26, 2016 11:29 am  Odpovědět

  Vážený pane Koželuhu,

  včerejší přednáška v Rudolfově, byla poučná a vyvolala ve mně vzpomínky na toulání v Novohradských horách, které jsem prochodil křížem krážem v dobách studenstkých, ale i současných. Při promítání fotografií, jsem si dobře vybavoval vzpomínky na místa, která jsem navštívil. Některá místa svou nádheru úspěšně skrývají před turisty i médii. Nikde se o nich nemluví a nikde se o nich nepíše i přes jejich neskutečnou krásu. Právě tomu tak jest i v případě Různice (Hranický p.) Toto místo je pro mne tak naplněné energií, nekonečným zdrojem inspirace, hnacím motorem myšlenek a plné taem přírody.

  Mějte krásné dny a přeji Vám, ať objevíte mnoho dalších krásných míst…

  Petr J

  • milan_kozeluh Únor 26, 2016 12:16 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   moc rád jsem Vás na přednášce, viděl, také coby dalšího „třeboňského emisara.“ A lehce jste mě naštval, že Různici nejen znáte, ale dokonce daleko déle než já. A že tedy na mě zřejmě shlížíte shovívavě jako na někoho, kdo objevil Ameriku sto let po Kolumbovi, a ještě z toho dělá vědu. Ale pak jsem Vám to odpustil, protože jste mi nechal mých pět minut veřejné slávy s Různicí a pak byl milý. Byli jsme tam Vy, Jana a já, tři spiklenci od Různice. Díky.
   Výlet za kvetoucími narcisy s kočárkem bude náročný, krajina je podmočená, nejde jen o přenášení potůčků, ale průchod přes mokřady. Tím Vás neodrazuji a rád Vám naopak s kočárkem pomohu.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

   • Petr Jackov Únor 26, 2016 1:10 pm  Odpovědět

    Přiznávám, že jsem byl zvědav, jestli načnete téma Různice na přednášce, ale již dost – to myslím v dobrém. Můžete mi prosím poslat Váš e-mail? Měl bych na Vás pár otázek.

    Děkuji

    Petr J

 8. Jaromír Cipín Únor 25, 2016 8:54 pm  Odpovědět

  Dobrý den.
  Byl jsem dnes asi druhým nejmladším (po malém klukovi v první řadě) posluchačem krásného povídání o vodách Novohradska. Chtěl jsem s Vámi mluvit osobně, ale vrhly se na Vás všechny ty babičky, že jsem to vzdal. Pokud máte zájem, mám celkem dost materiálu (videa, fotografie, povídání) o Soběnovské přehradě, celém tom podzemním systému, samotné elektrárně, o nové nefunkční elektrárně, kterou k smrti nesnáším, dokonce znám paní co to měla na starosti atd. Pokud chcete, napište mi na e-mail. Mám např. foto protržené přehrady, video jak stříká voda z přepadu (vážně fouká studený vítr, jak jste hovořil), mám foto nové nefunkční turbíny atd…
  S přáním hezkého dne, Cipín Jaromír

  • milan_kozeluh Únor 26, 2016 10:06 am  Odpovědět

   Dobrý den, děkuji Vám (i za dalších víc než sedmdesát lidí) za návštěvu a zájem o mé fotografie a povídání. Ve Vašem případě jsem o to víc rád, když vím, co Vy sám o oblasti Novohradských hor víte. To ostatně platí také pro další znalce. Dřív to ve mně vyvolávalo naději, že vznikne nějaké neformálně formální spojenectví lidí se zájmem o hory a budeme společně konat záslužné skutky. Na Váš soukromý mail posílám kontakt na mě, rád se na Vaše unikátní fotografie a videa podívám. Děkuji a přeji hezký den. Milan Koželuh

 9. novak m. Únor 18, 2016 4:50 pm  Odpovědět

  milane ještě jednou dekujeme za krasne foto a uzasne a nadsene vypravovani o novohradkach,ktere jsou asi hodne zapsany v nasich životech a jak je videt je to téměř nevycerpatelny zdroj a namet,cokoli se dozvědět nového a dalšího k tomu,co jiz clovek zna.Nenech se odradit a radi te podpoříme a tesime se na další přednášku,myslim,ze pro radu nadsencu není problém ani vstupne vcetne me,zdravim a diky m.n.

  • milan_kozeluh Únor 18, 2016 5:49 pm  Odpovědět

   Děkuju, to je opravdu hezké. Opravdu.
   Přednáška v Třeboni byla pro mne jednou z nejsilnějších vůbec. A to si pamatuji většinu z víc než sto dvaceti přednášek, které jsem měl, a vážím si a nezapomínám na žádnou z těch, které se povedly. A hlavně si pamatuji a v duchu pořád děkuji těm návštěvníkům, kteří mi k tom u pomohli. Nejen jednotlivcům, ale o to víc, když se to povede tak jako v Třeboni, že skoro všichni. A ještě ke všemu v tom vzácném průniku vaší věcné vzdělanosti a otevřenosti k citu a názoru. Díky. Bohužel už před touto přednáškou byla následující zrušena a podle reakce a nereakce organizátorů už žádná nebude. Prý to tak v životě bývá, že za dobré věci přichází trest. Je mi líto, že se už v Třeboni asi nesetkáme, ale jsem rád, že jsme se všichni potkali a jsem rád, že jste mi pak dali najevo spokojenost a sounáležitost, to je dnes vzácné.
   Děkuji a přeji hezké dny. Milan Koželuh

 10. Radek Urban Únor 10, 2016 9:14 pm  Odpovědět

  Dobrý den.

  Nechci se již vracet k tomu nevhodnému (a to jsem použil slušné slovo- věděl bych o jiném) ukončení přednášky. K premiéře v domě slavného rybníkáře to bylo nevkusné a měl jsem chuť napsat na Město Třeboň, ale nerad bych Vám tím vytvořil STOPKU pro další přednášky. Tak jsem to zavrhl.
  Děkuji za vše co jsem se nového dozvěděl (a nebylo toho málo-další inspirace na výlety) a nemuset do práce, tak bych hned vyrazil do jakékoliv části Vámi prezentovaných míst v Novohradkách hned následující den. Budu se těšit na další přednášce, výletě a nebo náhodném setkání. Domluvil jsem (Howgh) Radek aka Geronimos.

  • milan_kozeluh Únor 11, 2016 1:30 pm  Odpovědět

   Musím to napsat ještě jednou, už setkání s vámi na Kamenci byl pro nás zážitek. Máte v sobě oba nádhernou kombinaci výjimečnosti a při tom obyčejnosti v tom jací jste a co děláte. Asi pro vás bylo samozřejmé, přijít na přednášku, když jste řekl, že přijdete. Ale i to je dnes něco hodně vzácného, dokonce i mezi přáteli.
   Mluvím o horách a něco o nich vím. Ale tím víc vím, co všechno nevím a kolik je naopak toho, co vědí jiní. Když pak právě takovým lidem mohu něčím přispět, jsem rád. Ať se Vám/vám na nově objevených místech líbí. Ohledně přednášky, i té další, co nebude, napíši v úvodním slovu. Howgh. Hezké dny. Milan Koželuh

  • Rohlíkář z Hondurasu Únor 11, 2016 9:27 pm  Odpovědět

   Dobrý večer,
   nedá nám to ještě nepřidat komentář. My jsme hned také uvažovali o vyjádření do měsíčníku Třeboňského světa, aby si to lidé přečetli a věděli, jak přednáška probíhala a jak byla doslova ,,uťata“, paní vystupovala vyloženě s neúctou vůči panu Koželuhovi. A myslím, že napíšeme. Nejen kvůli chování pořadatelky, ale i ocenění náročně zpracované přednášky a i za (myslím) většinu posluchačů přání pokračování cyklu přednášek. Z vyjádření pořadatelky bylo zcela zřejmé, že s panem Koželuhem dále nepočítají – a my se ptáme proč? Přišlo více lidí, než bylo počítáno, ani židle nestačily. Je třeba se ozvat, že s postupem organizátorky nesouhlasíme a nechceme, aby se něco podobného opakovalo u dalších akcí! Tato přednáška byla premiéra a zároveň velká ostuda pro pořadatele. Myslím, že mnozí z nás na to jen tak nezapomenou.
   Petr a Lenka (Honduras)

  • Petr Jackov Únor 13, 2016 1:43 pm  Odpovědět

   Dobrý den, pane Koželuhu,

   předně dovolte, abych se omluvil za mou neúčast na přednášce. Vůbec jsem si neuvědomil, že můj syn má ve stejný den jako byla Vaše přednáška, maturitní ples. Tolik na začátek.

   Přesto, že jsem na přednášce nebyl, myslím, že můj kamarád Radek a rodiče mé přítelkyně, byli dostatečnou náhradou za mou nepřítomnost. Nemohu bohužel posoudit jednání paní pořadatelky, a ani ho nechci hodnotit. Nicméně doufám, že se toto již nebude opakovat.

   p.s. Nebyl jste minulý týden opět v Pohoří 6. 2. Stáli jsem s partnerkou a s kočárkem na křižovatce u bývalého Rybničního mlýna a zdálo se mi, že jsem Vás zahlédl v autě?

   • milan_kozeluh Únor 15, 2016 10:47 am  Odpovědět

    Dobrý den,
    vůbec se nemusíte omlouvat, tohle nebyl případ slibu na život a smrt, že přijdete na přednášku. Váš důvod je víc než důležitý. A za vás oba tam byl Geronimo. Příští přednáška v Třeboni nebude a bylo o tom rozhodnuto už před touto. Nic špatného ani dobrého, co se při přednášce stalo nebo jak se líbila, to nemohlo zvrátit. Je pravda, že to byl pro mě šok, protože do té doby platila dohoda s organizátory, že pokud přijdou lidé na první přednášku, bude měsíc po ní přednáška druhá, ta o řekách. V současnosti je to tak, že nejdřív by mohla být až za rok, pokud příští přednášku zkrátím. To bohužel nemohu. Vlastní přednáška má délku 90 minut a těch 25 minut, o něž byla v Třeboni delší, byly odpovědi na dotazy během ní a reakce na zájem publika o dovysvětlení a rozšíření některých jejích částí. A to se opravdu nemohu zavázat. Pokud se budou lidí během přednášky ptát, pokud se budou zajímat, budu to brát jako něco hezkého a naplnění smyslu přednášky. Jen vysvětluji.
    Toho 6. února jsme to asi byli my. A omlouvám se že jsem Vás přehlédl, to asi tím kočárkem, na strakatém mustangovi a s medvědobijkou bych si Vás všiml.
    Hezké dny.
    Milan Koželuh

 11. Jan Dvořák Únor 10, 2016 8:19 pm  Odpovědět

  Jsme moc rádi, že jsme byli na krásné přednášce v Třeboni. Souhlasíme s panem Rohlíkářem, násilné ukončení přednášky pořadatelkou jsme vnímali stejně. Na shledanou na výlet do těch krásných míst s Vámi se těší Jana a Jan Dvořákovi

  • milan_kozeluh Únor 11, 2016 12:43 pm  Odpovědět

   Děkuji za hezkou reakci. Vlastně Nejdřív děkuji, že jste přišli, to mělo pro mě význam. Teď si uvědomuji, že má odpověď Vám by překročila rámec Vašeho mailu, napíši ji tedy do úvodního slova. Hezký den. Milan Koželuh

 12. Rohlíkář z Hondurasu Únor 9, 2016 10:33 pm  Odpovědět

  Dobrý večer.
  Právě jsme se vrátili domů z Vaší přednášky v Třeboni v domě Štěpánka Netolického. Bylo to nádherné, zajímavé, plné krásných jedinečných fotek a poutavého vyprávění, při kterém přeplněný sál ani nedutal, všichni hltali každé slovo. Tuto příjemnou atmosféru opakovaně rušila a kazila pořadatelka upomínáním na krátící se čas.Nakonec to vyvrcholilo ve velmi neslušnou a nevhodnou poznámku ,,už toho bylo dost!“, z čehož jsme značně znechuceni. Považujeme to za nepřiměřené a neslušné chování pořadatelské strany vůči Vám i posluchačům, jimž ani nebyla dána možnost otázek a diskuse s Vámi.V sále bylo mnoho vzdělaných lidí a známých třeboňských osobností.Je smutné, co si pořadatel může dovolit, že není umožněno v klidu dokončit prezentaci a není ani zohledněn zájem posluchačů.Pořadatelka si zřejmě neuvědomila, že je tam ona pro lidi a ne oni pro ni.Děkujeme za připomenutí nám známých i neznámých míst Novohradských hor.
  Petr a Lenka (Honduras)

  • milan_kozeluh Únor 10, 2016 11:24 am  Odpovědět

   To je krásná a pro mě za dané situace hodně důležitá reakce. Opravdu. Jsou chvíle, kdy o sobě pochybuji, a pak je dobře zjistit, že v tomto ohledu nemusím. Publikum bylo skvělé, jsem moc rád, že jsem mohl říci vše, co jsem řekl, a cítit, že to má cenu. Děkuju vám za to.. Bylo by hezké si ještě chvíli povídat a dát možnost k dotazům a názorům návštěvníků, ale to už bohužel nebylo v mé kompetenci. Ještě jednou děkuji všem, kteří přišli a byli vnímaví a Vám i za to, že jste to napsal. Hezké dny. Milan Koželuh

 13. Radek Urban Leden 31, 2016 5:00 pm  Odpovědět

  Dobrý den.

  také děkuji za příjemné setkání na Kamenci a už se moc těším na přednášku v Třeboni.

  S pozdravem
  Radek aka Geronimos

  • milan_kozeluh Leden 31, 2016 8:52 pm  Odpovědět

   Já nemám co dodat, ozval se i druhý zálesák.
   Děkuju.
   Milan Koželuh

 14. Petr Jackov Leden 31, 2016 11:39 am  Odpovědět

  Dobrý den, pane Koželuhu,

  děkuji Vám za včerejší návštěvu na Kamenci. Krásně nám zpestřila náš pobyt v těchto nádherných končinách. Už teď se těšíme na přednášku v Třeboni.

  S pozdravem

  Petr aka Waupe

  p.s. ten s tím kloboukem

  • milan_kozeluh Leden 31, 2016 1:13 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   vy jste skvělí! (jazyková poznámka pro neinformované čtenáře – na tom Kamenci byl pan Jackov ještě s dalším také velmi sympatickým pánem, tudíž mé „skvělí“ je v množném čísle, a tedy správně. (konec jazykového koutku))
   To bylo skvělé i pro nás, až jsem začal věřit ve vyšší síly, protože takové krásné setkání přece nemůže být jen náhoda.
   Dík za něj, také se na vás těším.
   Hezké dny. Milan Koželuh

 15. Pavla Prosinec 29, 2015 11:24 pm  Odpovědět

  Dobry vecer,prosim,bude zase opakovana skvela prednaska,ktera byla na podzim ve Velesine?dekuji Pavla

  • milan_kozeluh Prosinec 30, 2015 9:41 am  Odpovědět

   Dobrý den,
   to je milý dotaz. Ve Velešíně byly přednášky dvě, předpokládám, že se ptáte na tu druhou. Ačkoli bych si rád myslel, že se líbily obě… Program přednášek pro zimu a předjaří 2016 se právě dělá, ale myslím, že Od slávy k zániku mezi nimi nebude. Jedině snad, pokud se ozve českobudějovická univerzita U3V, tak v případném cyklu Genius loci Novohradských hor. Sledujte, prosím, přehled aktivit na mých stránkách, třeba se podaří navazující dvojici přednášek Hvězdná hodina a Od slávy k zániku někde umístit.
   Hezký den, Silvestr, nový rok a vůbec vše.
   Milan Koželuh

   • Anonymní Květen 3, 2016 5:58 pm  Odpovědět

    Dobrý den,moc děkuji za odpověd´!ano,dozvěděla jsem se jen o Od slavy k zaniku,a to den předem a to jsme si nemohli nechat ujít!jak tak čtu tady tu třeboňskou historku,škoda asi,musel to být výstup uvaděčky opravdu trapný!napadá mě v ČB ještě Vědecká knihovna.Horká vana je skvělá.jestli to vyjde,rádi půjdeme!a pak ještě Beránek..krásné novohradské jaro přeje Pavla

 16. Antonín Hrbek Prosinec 12, 2015 9:35 am  Odpovědět

  Vážený pane Koželuhu,
  dovoluji si upozornit na práci Jana Pařeze o Novohradském železářství, kde je citována má druhá práce v Hutnických listech.
  Dovoluji si upozornit, že to co je na fotografiích a tím i na „hyalitové cestě“ není hyalit, ale struska z dřevouhelné vysoké pece ze železárny Gabriela.
  Jak jsem již uvedl, tak jsem již před mnoha lety publikoval. že hyalit se vyráběl stavením skla se dřevouhelnou struskou podle zvláštní technologie. Jinak takovým množství hyalitu by se nepoužívala na zpevňování lesních cest, Jednak ho nebylo tolik a zmetky a výtluk z pánví se znovu přetavoval.
  Poučení o Novohradském železářství lze nalézt i v muzeu v Gmündu. O Františkov a Chlum se starají Třeboňáci.
  S pozdravem
  Prof.Dr.Ing. Antonín Hrbek, CSc.

  • milan_kozeluh Prosinec 12, 2015 10:21 am  Odpovědět

   Dobrý den ještě jednou.
   nevím, kterou fotografii „hyalitové cesty“ myslíte, u článku žádná není. Nevím ani, jakou cestu myslel autor článku. V oblasti ale skutečně je nejméně jedna cesta z černého skelného fritu. Při jeho laboratorním zkoumání se sice nepotvrdilo, že by šlo o hyalit, ale rozhodně to je sklo, respektive odpad z jeho výroby.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

   • Antonín Hrbek Prosinec 12, 2015 11:02 am  Odpovědět

    Vážený pane Koželuhu!

    Fotografie je u článku „Hyalitová cesta“. Hyalit lze od strusky bezpečně rozeznat podle obsahu železa., při troše zkušenosti podle lomu, případně vrypu.
    Bylo by možné někdy v červenci, kdy jsme tradičně v lázních Aurora se s Vámi spojit a zajet na nějakou tu cestu?
    S pozdravem
    Antonín Hrbek

    • milan_kozeluh Prosinec 13, 2015 11:29 am  Odpovědět

     Dobrý den,
     já tam tu fotku hyalitu ani cesty nevidím… Jinak s Vámi rád příští rok v červenci na mou cestu ze skla dojdu. Nebo i jinam, ozvěte se, až budete vědět termín.
     Hezký den.
     Milan Koželuh

 17. Vlasta Zikešová Listopad 25, 2015 6:50 pm  Odpovědět

  Ahoj Milane,
  prosím Tě, od kolika hodin se koná akce 3/12 v Galerii U Beránka?
  Díky za odpověď
  Vlasta

  • milan_kozeluh Listopad 26, 2015 10:51 am  Odpovědět

   Já děkuji za otázku, také jsem to nevěděl a díky otázce zjistil. Začátek je v 18.00. Těším se. Tedy… jako vždy s obavami.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

 18. Vlasta Zikešová Listopad 13, 2015 11:13 pm  Odpovědět

  Ahoj Milane,
  i já se připojuji k těm, kteří se vyděsili, že by výlety s Tebou jako průvodcem měly skončit.Nedopusť to, prosím. Věřím, že se najde způsob, jak v nich pokračovat.
  S pozdravem
  Vlasta

 19. Jan Dvořák Listopad 10, 2015 7:18 pm  Odpovědět

  Pěkný večer přeji. Výlet na Klepnou a Polžov pro mě výjimečný nebyl, byl zkrátka nádherný podzimní den a my jsme se do něj výletem trefili. Byli jsme s Vámi na několika výletech během roku a všechny byly krásný a každý z nich jiný. I když si výlet bez foťáku dokážu jen těžko představit, je pro mě nepřekonanou hodnotou jít krajinou a zastavit se a slyšet. Poslouchat příběhy míst, které je díky Vám ještě nezapomněly. Vím, že bychom určitě nečekali na další povedený výlet delší čas, ale byl by to hned ten, který by se konal. Pokud by jste nenapsal že v sobotu to byl asi výlet poslední, určitě se takhle nerozepisuju. Pochválím výlet, poděkuji za zpříjemnění zlomku života, ale takhle píšu aby to ještě poslední výlet nebyl. Věřím tomu, že to tak má nás výletníků víc a napsat to bohužel v povaze není. Zatím doufáme v shledanou. Díky.

  • Jana Listopad 13, 2015 11:26 am  Odpovědět

   Je to přesně tak,plno z nás nemá šanci se na ta krásná místa vydat bez průvodce…

 20. Jana Listopad 10, 2015 8:11 am  Odpovědět

  Moc krásný článek,který přesně vystihuje atmosféru výletu.Jen věta „Třicátý Svinenský výlet, poslední letos a asi poslední navždy.“…to nám přece nemůžete udělat :-((

  • milan_kozeluh Listopad 10, 2015 9:31 am  Odpovědět

   Dobrý den, jsem rád, že máme z výletu stejně hezké pocity. I kvůli nim cítím správnost toho rozhodnutí skončit. Nejen kvůli obligátnímu, že v nejlepším se má končit, ale také pro to, že to, co jsme prožili tenhle výlet se může zopakovat, ale budeme na to množná muset dlouho čekat a vše, co se bude dít do té doby, budeme vnitřně poměřovat silou těch několika výletů, které se takhle sešly a povedly.
   Hezké dny. Milan Koželuh

   • Dita Listopad 19, 2015 7:11 pm  Odpovědět

    Dobrý den , děkuji za krásný výlet na Klepnou a pěkně napsaný článek .A myslím,že i výměna receptů k výletům patří :-D a určitě by Vám i chyběla.Vždyť by jste neměl proč nás napomínat :-) .Doufám,že tento výlet pro Sviny nebyl poslední, určitě by se Vám po sviňácích stýskalo :-)
    Výstava fotek z Francie brala dech,dýchala z nich atmosféra okamžiku
    Děkuji a těším se na další výlety …slovíčko ¨asi¨poslední dává naději Dita

 21. "skvostní mladíci" Listopad 8, 2015 3:27 pm  Odpovědět

  Děkujeme mockrát za včerejší celodenní zážitek. Pěkně se šlo, krásná přroda i hůl jsem si našel. Mělo to své kouzlo , i počasí přálo. Nechce se nám věřit že by byl tento výlet poslední. Vašek Dvořák a Michal Šimera

  • milan_kozeluh Listopad 8, 2015 9:06 pm  Odpovědět

   Díky. Pro teď nedokážu napsat nic víc.
   Hezký den. Milan Koželuh

 22. Vlasta Zikešová Říjen 20, 2015 10:16 am  Odpovědět

  Ahoj Milane,
  7/11 jsem přhlášená na výlet s IC TS. Mohl bys mi napsat předpokládaný konec výletu? Mám opět problémy s návratem do ČB. Poslední autobus z TS do ČB mi jede v sobotu v 17:50.
  Díky
  Vlasta

  • milan_kozeluh Říjen 20, 2015 10:12 pm  Odpovědět

   Zdravím a nevím. Přesnou trasu teprve dolaďujeme. V šest bude tma, takže to bychom měli být už v Benešově. Ale myslím, že to s Tvým případným dodáním domu nějak vyřešíme i později. Těším se. Hezký den. Milan

 23. Renáta Monczková Říjen 5, 2015 2:42 pm  Odpovědět

  Dobrý den,
  ráda bych se zúčastnila výletu 10. října se srazem v 9 00 v Trhových Svinech. Jakým způsobem se můžu přihlásit?

  Monczková

  • milan_kozeluh Říjen 5, 2015 10:11 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   nejlépe na infocentru v Trhových Svinech. Ale myslím, že se nic nestane, když dorazíte nepřihlášena. Těším se.
   Hezký den. Milan Koželuh

 24. Majer Červenec 27, 2015 9:05 pm  Odpovědět

  Dobrý den, vážený pane Koželuhu,
  před rokem jsme se potkali na infocentru v Nových Hradech, kde jste nám dal pár tipů na výšlapy. Podařilo se nám zvládnout např. Kamenec, kde se hemžilo mraky mravenců i zajímavý strom na základech starého hostince jsme objevili a bohužel při zpáteční cestě po hranici s Rakouskem jsme minuli také černou skládku (Na jakou adresu bych Vám mohl poslat pár fotek?) Letos se chystáme opět na Novohradsko, a to v týdnu od 2. 8. do 8. 8. Navazuji na korespondenci paní Navrátilové a rád bych se pokud možno i se svojí celou rodinou připojil na k nějakému výšlapu.
  Předem děkuji za odpověď.
  Přeji hezký večer.
  Majer

  • milan_kozeluh Srpen 1, 2015 11:19 am  Odpovědět

   Dobrý den,
   v této chvíli to vypadá na středu 5. srpna Pivonické skály, Smrčina, Jitronická nádrž, Skřítek a Stříbrný vrch. Přibližně 15 km, ale terénem poměrně náročná trasa. Pro lepší komunikaci možná napište svůj telefon.
   Hezký den. Milan Koželuh

   • Majer Srpen 2, 2015 6:50 pm  Odpovědět

    Dobrý den,
    děkuji za odpověď. Jsme ubytování v Černém Údolí. Můj mobil je 602185775. Přeji pěkný večer. Brzy na viděnou.

 25. Dagmar Navrátilová Červenec 12, 2015 7:17 pm  Odpovědět

  Dobrý den,přeji krásný nedělní podvečer.Vracím se k Vaší milé nabídce provedení Pivonickými skalami.Budeme v Novohradkách první týden v srpnu,od 1.do 8.8.,takže kdyby jste byl volný kdykoliv v tomto týdnu budeme moc rádi.Jsme jen dva,tak nevím,jestli to nevadí.Přeji krásné dny,Navrátilová.

  • milan_kozeluh Červenec 14, 2015 10:35 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   děkuji za připomenutí. V této chvíli nemám ještě přesný program na váš týden. Myslím, že společný termín najdeme.
   Hezké léto.
   Milan Koželuh

   • Dagmar Navrátilová Červenec 15, 2015 10:19 pm  Odpovědět

    Super,děkuji za odpověd.Posílám telefon,nevím,jak na tom budeme s internetovým připojením:o)728 831 373.Máme v plánu Kohouta,Sokolčí,Vysokou,Kamenec a Slepici,ale jakmile se ozvete,budeme přichystaní na zasvěcenou procházku Pivonickými skalami:o)A kdyby to nevyšlo,budu se těšit na přednášku v Chebu:o)

 26. Jana Dvořáková Červen 18, 2015 8:23 pm  Odpovědět

  Pěkný „sváteční“ večer, bohužel již jen večer, přejí
  Dvořákovi z Jarošova.

  • milan_kozeluh Červen 18, 2015 10:21 pm  Odpovědět

   Děkuji moc, nejdřív jsem přemýšlel nad slovem „sváteční“, protože jsem automaticky předpokládal, že píšete o nějakém výletu. A ono o mně…
   Hezký večer i Vám/vám.
   Milan Koželuh

 27. KokrJana Červen 16, 2015 8:55 am  Odpovědět

  Zatím nevím, jak sobotní výlet na Kamenec s IC Trhové Sviny viděla Týna, ale za sebe musím napsat, že jsem z něj dosud taková nějaká omámená :-) Vzhledem k plánovanému počasí jsem měla obavy, jak se ukázalo – zcela zbytečné. Dlouhá procházka v tisíci metrech většinou ve stínu stromů, za mírného větříku, s občasným vzdáleným hřměním, měla jen jedinou chybu. A to – že musela jednou skončit. Nemám dost slov, kterými bych se vyjádřila. Mám spoustu fotek, ale ani ty nemají tu sílu, sílu přírody, sílu hor, sílu lidské soudržnosti… Ve snaze vyhnout se patosu můžu jen říct jediné – Milane, díky!

  • milan_kozeluh Červen 16, 2015 10:48 am  Odpovědět

   Já nevím, co napsat… I když si rozhodně nepřivlastňuji zásluhy na kráse Novohradských hor, tak se stejně bojím, abych radostným přijetím Tvého mailu takový pocit v někom nevzbudil. Opravdu mám výlet pořád jako ve snách a úplně tedy nevím, co se vlastně dálo a událo. Jsem tedy rád, že to pro někoho bylo tak silné a krásné.
   Děkuji, hodně to pro mě znamená.
   Milan

 28. Miroslava Melcerová Červen 15, 2015 9:35 pm  Odpovědět

  Dobrý den, pane Koželuhu,
  moc ráda bych se zůčastnila výletu 20.6. na Sokolčí, ale na mail mi z Historického klubu neodepsali, myslím, že mají asi naplněný autobus. Je tedy možnost se někde připojit? Děkuji za odpověď a taky za Vaše překrásné výlety a přeji vše dobré.

  • milan_kozeluh Červen 15, 2015 11:27 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   pokud vím, tak je výlet opravdu vyprodán. Vycházet budeme z Děkanských Skalin v 9.30. Právě jsem se díval na předpověď počasí, která je teď v pondělí dešťová a vzpomněl si, jak jsem se v zimě snažil pro mně pevně určený termín najít smysluplnou trasu. Tehdy jsem se bál horka a vybral tedy putování převážně u vody a ono to může být právě naopak. Uvidíme.
   Hezký den. Milan Koželuh

 29. Vlasta Zikešová Červen 11, 2015 4:50 pm  Odpovědět

  Ahoj Milane,
  děkuji za tel. č. na Včelnou.Bohužel se mi změnil program a nevyužiji ho, ale určitě se mi časem hodí.
  Výlet 28/6 si vynahradím výlety 13/6 s KIC Trh. Sviny a 20/6 s Historickým klubem ČB.
  Ještě jednou díky.
  S pozdravem
  Vlasta Zikešová – Janovská

  • milan_kozeluh Červen 11, 2015 5:24 pm  Odpovědět

   Skvělé, dva ze tří je dobrá bilance. Ještě aby se povedly…
   Těším se. Milan

 30. Miroslava Melcerová Květen 26, 2015 3:32 pm  Odpovědět

  Dobrý den, milý pane Koželuhu. Je úterý a ve mně stále přetrvává krásný pocit a dobrá nálada po sobotním výletě na Kamenec. Že pršelo vůbec nevadilo, možná právě naopak. Chtěla bych Vám moc poděkovat a už se těším na další výlet.

  • milan_kozeluh Květen 28, 2015 11:00 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   děkuji moc, snad se nějaký další výlet nejen uskuteční, ale i povede. Také já vzpomínám na pozitivní náladu skrz naskrz promočených účastníků výpravy.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

 31. Vlasta Zikešová Květen 24, 2015 11:35 am  Odpovědět

  Ahoj Milane,včera jsem se zúčastnila zájezdu na Pohoří a byla jsem okouzlená nádhernou přírodou , výkladem i počasím, protože mám deštivé počasí ráda.Ráda bych si podobný výlet zopakovala, tentokrát i s fotákem. Našla jsem v kalendáři akcí, že zájezd bude pořádat Včelná a Rudolfov. Prosím Tě, mohl bys mi dát nějaký kontakt, abych se tam mohla domluvit, zda bych se mohla připojit?
  Děkuju
  S pozdravem
  Vlasta Zikešová – Janovská

  • milan_kozeluh Květen 24, 2015 9:26 pm  Odpovědět

   Děkuji za krásný mail, obvykle bývám hodně nervozní, když něco zvorám nebo se něco nedaří, což začátek výletu a déšť odpoledne byly. Ale z vaší skupiny byla cítit taková pohoda, že jsem to tentokrát přežil i já. O Výletech, na něž se ptáš, píši v úvodním textu. Možnost připojení se k Včelné asi je, ale je třeba se obrátit na jejich radnici, která to pořádá. Nemohu Tě zvát na dřívější výlet svinenský 13.června, protože zatím nevím, kam bude. Ale bude, tak sleduj stránky.
   Ještě jednou děkuju za dešťovou pohodu a přeju hezké dny.
   Milan Koželuh

 32. Marie Jedličková Duben 26, 2015 8:51 pm  Odpovědět

  Dobrý večer pane Koželuhu,
  včera jsem se přidala se svými kamarády k sucholskému výletu a byli jsme všichni nadšeni. Dáváte nám návod, jak se dívat a vidět, příroda ožívá historií a my ji vidíme jinak, tak trochu důvěrně. Proto mají Vaše vycházky to kouzlo okamžiku, přidáváte k nim kousek sebe. Přeji Vám hodně sil k další práci a hodně radosti jak přírody tak i z nás lidí, které oslovujete.
  Marie Jedličková

  • milan_kozeluh Duben 26, 2015 9:47 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   děkuji moc za Vaši a vaši milou účast na výletu a jeho spoluprožití právě tak, jak ho mám i já. A navíc… ta tlupa vysoké, která nám nadvakrát přeběhla před očima, to bylo něco opravdu silného. Jakoby se nám příroda chtěla ukázat v celém majestátu.
   Děkuji moc i za hezký ohlas, právě teď mi dělá radost opravdu potřebnou.
   Snad se ještě někde setkáme a snad Vás a vás nezklamu.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

 33. Miroslava Melcerová Duben 21, 2015 10:19 am  Odpovědět

  Dobrý den, pane Koželuhu,
  chtěla bych se zúčastnit 25.4. vycházky Krajem nad Pohořím. Pravděpodobně pojedu z Kaplice, tak bych se raději připojila až na Pohoří nebo někde po cestě ze Suchdola. Je to možné a v kolik asi hodin? Děkuji za odpověď, hezký den Mirka Melcerová

  • milan_kozeluh Duben 21, 2015 9:55 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   děkuji za Váš zájem. Začínáme v Pohoří, ne dřív než v 9.45.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

 34. Anonymní Duben 10, 2015 8:08 pm  Odpovědět

  Dobrý večer,
  každý výlet do Novohradských hor je jedinečný,i když jsou to místa,která jsme několikrát prošli,vždycky je to jiné…krásné.Hory a příroda v nich mění svou tvář – nám naštěstí vždy ukázaly tu příjemnou.Jsem pro opakování…i pro ještě neprozkoumané :-))

 35. Jan Dvořák Březen 31, 2015 8:57 pm  Odpovědět

  Dobrý den přeji . Hlasuji pro výlety do obyčejnějších míst i pro opakování výletů do míst atraktivnějších. Nejkrásnější je přeci se v ta místa podívat a zase v jiném čase. Ve stejném to asi půjde , vlastně nepůjde vůbec. Mám dotaz ohledně výletu 19.dubna. Jak se mohu přihlásit? Děkuji Dvořák Jan

  • milan_kozeluh Duben 1, 2015 9:02 am  Odpovědět

   Dobrý den,
   děkuji za milý a potřebný mail. Mám podobný názor. Tím spíš, že po třech letech pořádání výletů je mezi námi mnoho nových účastníků, kteří prvně na výpravách nebyli. Ale loni byl na všeobecnou žádost uspořádán opakovaný Doppler, a přišlo málo lidí. Nemusí to být tím. Stejně tak lidé vědí, že krásně může být i na místech obyčejných nebo blízkých, ale když tam uděláme výlet, nepřijdou. Takže hledáme nové trasy. Velešínský výlet má na starosti pan Jaroslav Bartizal z infocentra ve Velešíně. Já jsem „jen“ jeho průvodcem. Přijeďte ve čtvrtek do Benešova na Francii, bude se Vám líbit a můžeme probrat i výlety do hor. Hezký den. Milan Koželuh

 36. Dagmar Navrátilová Březen 14, 2015 1:01 am  Odpovědět

  Dobrý den,bohužel to máme k Vám daleko,takže máme smůlu na Vaše komentované vycházky,ale chceme do Novohradek vyrazit o prázdninách na dovolenou.Chtěla bych se zeptat,jestli existuje nějaká mapka nebo rada jak a kudy projít Pivonické skály?Jinak dodatečně moc děkuji za Vaší inspirativní přednášku v knihovně v Chebu.Přeji krásné jaro a pevný krok.

  • milan_kozeluh Březen 14, 2015 10:59 am  Odpovědět

   Dobrý den, děkuji moc za krásný mail v pravou chvíli. Venku je nejarní studené pošmourno a já se těžko dostávám do nálady na přípravu výletů. Ale díky Vám je to teď lepší.
   Pivonické skály nejsou značené a i kdyby byly, asi by to pro jejich poznání nebylo moc platné. Hodně krásného na nich je na odbočkách z hřebene ukryto za hustým lesem. Pokud se povede a já budu v době Vaší letní návštěvy hor volný, rád Vás po nich provedu.
   A také mám radost, že se, byť na dálku, potkáváme díky i díky přednášce v Chebu. Tamní knihovnice paní Mudrová je skvělá a akční. Uspořádat přednášku o Novohradských horách skoro na druhém konci Čech a nadto v kraji tak krásném a horsky zajímavém, to chce odvahu. Letos tam budeme v listopadu znovu, tentokrát s vodstvem a voroplavbou.
   Děkuji ještě jednou za krásný mail, těším se na setkání u nás či u vás a přeji hezké dny.
   Milan Koželuh

   • Dagmar Navrátilová Březen 15, 2015 1:24 am  Odpovědět

    Dobrý večer,tedy teď jste mě Vaší nabídkou,že by jste prošel Pivoňky s námi rozsekal na kousky:o)Jen nevím,zda bych byla schopná jít za Vámi,klepaly by se mi nohy:o)Po Vaší přednášce v Chebu a shlédnutí Toulavé kamery Vás mám jako modlu,protože Vaše nadšení,elán,fotky a znalost tohoto krásného koutu naší země je dechberoucí.Víc takových lidiček jako jste Vy a je tu ještě krásněji.Neumíte si představit,s čím se občas setkáváme v některých infocentrech.V Novohradkách jsme byli asi před pěti lety,tehdy nám je doporučil jeden pán co půjčoval kola v Třeboni a tak zasněně a krásně o nich mluvil,že jsme hned vyrazili,ale nebylo moc času.Letos máme v plánu Jizerky,Železné hory a právě Novohradky.A počasí už bude jen a jen lepší,v pátek jsem objevila první podběl:o)Jaru zdar a všemu co pokvete zvlášť:o)

    • milan_kozeluh Březen 17, 2015 10:00 am  Odpovědět

     Dobrý den,
     jsem v rozpacích jak reagovat. Vaše nadšení mi je milé, ale nejsem si jist, zda si ho opravdu takhle zasloužím. Určitě jsem rád, že Vás inspiruji, snad to tak bude i nadále.
     Hezké dny.
     Milan Koželuh

 37. František Jindrle Únor 23, 2015 11:27 pm  Odpovědět

  Dobrý den pane Koželuhu,
  dnes večer jsem absolvoval Vaši krásnou přednášku v Rudolfově. Rád bych znal s pokud možno co největším předstihem termíny Vašich dalších přednášek (voroplavba, sklářství…). Předem děkuji, Jindrle

  • milan_kozeluh Únor 24, 2015 12:29 am  Odpovědět

   Dobrý den, děkuji za pochvalu, také se mi v Rudolfově líbilo. Kdy a zda vůbec další přednášky v Rudolfově budou, je otázkou pořadatelů. Pokud jde obecně o mé přednášky, jsou v přehledu akcí na těchto stránkách. Těším se na další shledání.
   Milan Koželuh

 38. Soňa Beranová Leden 20, 2015 7:10 am  Odpovědět

  26. ledna, pondělí, 11.30 Č.Budějovice, JčU , (Novohradské) Hory a krajina – powerpointová přednáška

  Pane Koželuh, můžete prosím upřesnit místo konání přednášky na JcU ?
  Děkuji a zdravím, Soňa Beranová

  • milan_kozeluh Leden 20, 2015 10:33 am  Odpovědět

   Dobrý den,
   sám to budu lehce hledat. Je to prý někde za Tescem. Snad se projede mezi ním a Baumaxem a tam to je. Koukneme na net?
   Díky za zájem.
   Přeji hezký den.
   Milan Koželuh

   • Soňa Beranová Leden 20, 2015 12:38 pm  Odpovědět

    Děkuji, to je dostačující. JcU Zdravotně sociální fakulta, tzv. Uran, bývalá ubytovna pro Temelín. Soňa Beranová

 39. Jana Nyklová Leden 9, 2015 4:49 pm  Odpovědět

  Pěkně napínavé silvestrovské dobrodružství s dobrým koncem a zamyšlením. Jsem ráda, že nakonec všechno dobře dopadlo, i přes spiknutí cestiček, času v mobilu a dalších okolností. Tato umanutost je mi dost blízká, takže se dovedu vcítit do kůže autora. Přeju vše dobré v novém roce a snad se sejdeme zase na nějaké túře po Novohradských horách. KokrJana

 40. Jan Dvořák Prosinec 26, 2014 7:07 pm  Odpovědět

  Asi se nerozplýváme dostatečně tvrdě. Oprava. Díky za přehlédnutí.

 41. Jan Dvořák Prosinec 26, 2014 6:47 pm  Odpovědět

  Ještě jednou díky za krásné procházky v roce 2014 a těšíme se na příští v roce 2015. Všem horochodičům a přírodorozplívačům přejem opravdu šťastný nový rok. pa pa, Dvořáci z Jarošova.

 42. Jan a Marcela Samcovi Prosinec 4, 2014 9:26 pm  Odpovědět

  Děkujeme za velmi příjemné a inspirativní posezení u povídání v „Moštárně“ v Nových Hodějovicích. Určitě se promítne do našich toulek po dosud nezkomercionalizované krajině, jakou se stala námi tak oblíbená Šumava…
  Samcovi

 43. Jiří Polánský Listopad 24, 2014 7:01 pm  Odpovědět

  Dnes jsem se zúčastnil přednášky Genius loci Novohradských hor v Historickém klubu Jihočeského muzea a byla velice pěkná. Škoda, že jsme málo informováni o programech a cílech Novohradských hor. Určitě by o ně byl zájem. Nemohu v této souvislosti nevzpomenout na výlety pana Fencla na Šumavu, organizované prostřednictvím cestovní kanceláře Sportturist.

 44. Dita Listopad 11, 2014 5:42 pm  Odpovědět

  Chtěla bych poděkovat za krásný výlet do Pivonických skal a doufám,že příští rok budou výpravy pokračovat :-)

 45. Jana Listopad 4, 2014 7:20 am  Odpovědět

  Sobotní výlet do Pivonických skal byl opět úžasný a nezapomenutelný zážitek

  • milan_kozeluh Listopad 4, 2014 7:52 pm  Odpovědět

   Děkuju, povedlo se všechno, počasí celý den krásné, hory návštěvníkům otevřené a hlavně pohoda lidí. Bylo nás padesát, a jak mi řekl jeden z vás, tentokrát se naším počtem vše krásná násobilo. Děkuju.
   Milan Koželuh

 46. Kanděrová Ivana Listopad 2, 2014 4:52 pm  Odpovědět

  Vážený pane Koželuh, jménem naší výpravy bychom Vám chtěli poděkovat za možnost účastnit se sobotního výletu na Pivonické skály. Byl to pro nás úžasný zážitek a já se budu i s ostatníma těšit na další podívanou do Novohradských hor. Ať se Vám daří a těším se brzy na viděnou. Kanděrová Ivana P.S. Moje fenka Bona je z toho ještě dnes vyřízená.

  • milan_kozeluh Listopad 2, 2014 5:15 pm  Odpovědět

   Děkuji moc. Byli jste všichni skvělí. K tomu nádherné počasí a síla Novohradských hor…
   A čtveřice přátelských psů.
   Bylo to krásné.
   Ať se Vám daří.
   Milan Koželuh

 47. Kanděrová Ivana Říjen 31, 2014 7:11 pm  Odpovědět

  Dobrý večer moc děkujeme, možná že se všichni nezúčastní, poplatek samozřejmě uhradíme na místě. Ještě jednou děkuji za odpověď. Kanděrová Ivana

  • milan_kozeluh Říjen 31, 2014 7:49 pm  Odpovědět

   Je to na vás a nepovinné. Záleží i na počasí, pršet asi nebude, ale zatáhlo se a výhledy nebudou úplně jasné. Na druhou stranu část buků ještě drží listí, takže je les krásně podzimní.
   Hezký večer.
   Milan Koželuh

 48. Kanděrová Ivana Říjen 31, 2014 4:42 pm  Odpovědět

  Dobrý den, chci se zeptat jen orientačně,
  je možné se zúčastnit zítřejšího
  výletu na Pivonické skály ?
  Máme vlastní dopravu a Jsme skupina zhruba
  10-15 osob s jednou vycvičenou a naprosto
  poslušnou fenkou. Děkuji za odpověď Kanděrová Ivana Nové Hrady

  • milan_kozeluh Říjen 31, 2014 6:02 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   to je překvapení na poslední chvíli! Ano, můžete se zúčastnit. Tentokrát startujeme z poslední velké křižovatky před Pohorskou Vsí, je to cca 600 metrů před obcí, odbočující silnice se zákazem vjezdu je ze strany Černého Údolí vlevo. Stojí tam samorost-sloup s tabulkami místních cílů.
   Autobus by mohl přijet nejdříve v 9.40.
   Jsem průvodcem, ne pořadatelem, tím je město Trhové Sviny. Za účast na výletu s vlastní dopravou vybírá 100 Kč za dospělého účastníka. Psi a děti zdarma.
   Tak se budu těšit, byť s trochou obav, je vás najednou hodně nových a trasa tentokrát komplikovanější, snad se nám vše podaří.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

 49. Jan Dvořák Říjen 29, 2014 8:06 pm  Odpovědět

  Dobrý večer přeji. Rádi bychom se zúčastnily výletu 1. listopadu na Pivonické skály. Vrátíme se zpět do Pohorské vsi? Chceme tam nechat auto. Díky za odpověď. Dvořák Jan PS: Výlet na Ahornstein se nám líbil moc. Díky .

  • milan_kozeluh Říjen 29, 2014 9:18 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   výprava na Pivonické skály a Stříbrný vrch začne a skončí v Pohorské Vsi, byť na dvou různých místech. Vyjdeme z první velké křižovatky nad Pohorskou Vsí na silnici směrem na Černé Údolí. Pro ty, kteří přijedou právě od Černého Údolí je tedy před Pohorskou Vsí, a to asi půl kilometru. Kdo přijede od Benešova, musí po objížďce přes Lužnici, přijede do Pohorské Vsi a odbočí v ní vlevo jakoby zpět na Benešov. Autobus by tam měl být kolem 9.40.
   Končit budeme u odstavné plochy pod zemědělským podnikem nad Pohorskou Vsí směrem na Pohoří. V tom místě odbočuje cesta na Terčí Dvůr, ale není značená. My, co necháme auta na té první křižovatce, to tedy budeme mít nakonec asi o kilometr a něco delší.
   Jsem rád, že se Vám minulý výlet líbil, tentokrát to bude složitější.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

 50. Marie Jirková, Markéta Drábková Říjen 15, 2014 10:38 am  Odpovědět

  Dobrý den, ozývá se Dům přírody Třeboňska. Rády bychom se s Vámi domluvily na přednášce :)
  M.Jirková

  • milan_kozeluh Říjen 15, 2014 11:49 am  Odpovědět

   Dobrý den, to jste akční, děkuji. Přepošlu vám moji mailovou adresu.
   Těším se na spolupráci a přeji hezký den.
   Milan Koželuh

 51. Dana Kavinová Září 29, 2014 10:54 am  Odpovědět

  Dobrý den pane Koželuh,zúčastnila jsem se 27.9.výletu na Slepičí hory.Bylo to úžasné a tímto Vám děkuji za nezapomenutelný zážitek.A mám dotaz.Dočetla jsem se na Vašich stránkách,že pořádáte 5.10.zase nějaký výšlap.Můžete mi prosím napsat více a kdybych se chtěla s kamarádkou zúčastnit,co mám pro to udělat?Děkuji a s pozdravem Dana Kavinová

  • milan_kozeluh Září 29, 2014 1:12 pm  Odpovědět

   Děkuji za chválu, jsem rád, že se Vám líbilo. V sobotu 4.10. odjíždí autobus z T.Svinů na výpravu do Pohoří. Přihlašovat se nemusíte, stačí tam být včas. V neděli 5.10. vyjíždí autobus z Velešína v 9.30, ale je vyprodán. Musela byste se domluvit s p. Bartizalem na Ičku ve Velešíně nebo přijet přímo na Žofín, odkud výprava vychází. Více o výletech je v rubrice „kalendář akcí“.
   Těším se na setkání a přeji hezký den.
   Milan Koželuh

   • Jan Dvořák Září 29, 2014 8:41 pm  Odpovědět

    Dobrý večer přeji, Můžu se k vám 4.října připojit v Pohoří na Šumavě ? Počítám, že autobus z Trhových Svinů dorazí do 9 :45 hod. Díky, Dvořák Jan

    • milan_kozeluh Říjen 1, 2014 2:42 pm  Odpovědět

     Dobrý den, ano, můžete. Váš předpoklad místa a času odchodu na výlet 4.10. jsou správné. V reálu to sice bude spíš v 10.00, ale to není tak důležité.
     Hezký den.
     Milan Koželuh

     • Jan Dvorak Říjen 27, 2014 8:11 pm 

      Dobrý večer, rádi bychom se zúčastnili výletu 1.listopadu na Pivonické skály. Mám otázku zda. se vrátíme zpět do Pohorské vsi. Chci si v místě startu výletu nechat vůz. Díky Dvořák Jan PS: výlet 4.10. na Ahornstein se nám líbil moc, díky.

  • Dana Kavinová Září 29, 2014 6:01 pm  Odpovědět

   5.10.bych raděj dojela na Žofín.K té Lesovně?Prosím,ještě mi napište,v kolik hodin se odchází a v kolik bude návrat.Děkuji,D.Kavinová

   • milan_kozeluh Říjen 1, 2014 2:48 pm  Odpovědět

    Dobrý den,
    Velešínští odjíždějí v 9.30 z Velešína, na Žofíně tedy budou asi v 10.30. Návrat by měl být kolem 18.00. Nemusí to být přesně, délka výletu závisí na více okolnostech.
    Hezký den.
    Milan Koželuh

 52. Martin P Září 23, 2014 8:46 pm  Odpovědět

  Dobry den, můžete mi prosím poradit, kde by bylo možné získat Vaši knihu ‚Nezapomenuté stopy’? Klidně i jen v elektronické podobě.

  Děkuji

  • milan_kozeluh Září 24, 2014 9:25 am  Odpovědět

   Dobrý den,
   měla by být v infocentru v Trhových Svinech a určitě ji mají v MAS Růže v Borovanech. Skupina investorů kolem paní Zuzany Guthové ji letos znovu vydala, první vydání je již vyprodané.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

 53. Alena Krejčí Srpen 11, 2014 3:35 pm  Odpovědět

  Může se k Vám na Vaše krásné výlety připojit zájemce z Českých .Budějovic? Prosím napište mi, kde se setkáváte. Děkuji.Alena Krejčí

  • milan_kozeluh Srpen 11, 2014 10:21 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   výlety pořádají různí pořadatelé, odjezdy jsou tedy podle nich. Nejčastěji odjíždíme v 9.00 z náměstí v Trhových Svinech.
   Tam také na KIC zjistíte trasu autobusu a případnou možnost přistoupit na trase. A pak ještě zbývá možnost připojit se přímo ve výchozím místě výpravy. Podobné je to i u ostatních pořadatelů. Nebo konkrétní informaci můžete získat právě tady, na mých stránkách.
   Děkuji za zájem a těším se.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

  • Jan Dvořák Září 16, 2014 8:01 pm  Odpovědět

   Přeji pěkný den. Můžete mi říci na koho se mám obrátit ohledně výletu 4. října? Díky .

   • milan_kozeluh Září 22, 2014 3:33 pm  Odpovědět

    Dobrý den, výlet pořádají Trhové Sviny, takže na infocentru tam u paní Floderové. Pokud jde o Vaši případnou účast a pokud chcete jet z Trhových Svinů, není nutná předběžná přihláška. Stačí být před devátou na náměstí.
    Trasu výletu právě upřesňujeme, během pár dnů bude i na mých stránkách. Děkuji za zájem a přeji hezký den. Milan Koželuh

 54. Jitka Woodová Červen 28, 2014 10:48 am  Odpovědět

  Dobrý den,
  ještě jednou dík za včerejší výlet za náprstníky, bylo to krááásný ,
  těší se na další Jitka Woodová

 55. Dita Červen 7, 2014 10:03 pm  Odpovědět

  Dobrý den,
  šli jsme poprvé s rodinou na Vaši výpravu z Trhových Svinů do Slepičích hor a bylo to super :-)
  Ač tělo zničené, mysl obohacená. Děkuji. Doufám, že nám to příště vyjde zas a budeme se moct zúčastnit. S pozdravem Dita :-)

  • milan_kozeluh Červen 8, 2014 2:28 pm  Odpovědět

   Děkuji,
   jsem moc rád, že se Vám výprava líbila. Horké počasí bylo tentokrát na hraně toho, abychom si výlet užili. Nebýt pohody, se kterou účastníci přišli, a na níž dál úspěšně celý den pracovali, nebylo by to tak dobře dopadlo.
   Děkuji Vám za to a Vaším prostřednictvím i všem ostatním.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

 56. Tomáš Koliandr Březen 18, 2014 9:37 pm  Odpovědět

  Dobrý večer, dnes jsem byl na Vaší přednášce v Jindřichově Hradci, která mě moc oslovila a rozhodl jsem se Vám napsat, ale nenašel jsem na Vás žádné spojení a tady nemám možnost se dlouze rozepsat
  Přeji pěkný večer, Tomáš Koliandr

 57. Lenka Tůmová Leden 19, 2014 12:59 pm  Odpovědět

  Dobrý den pane Koželuhu, měla bych zájem o uspořádání besedy s Vámi. Mohl byste mne, prosím, kontaktovat na uvedeném mailu? Děkuji Lenka Tůmová – knihovnice

 58. J. Goldamerová Říjen 6, 2013 10:39 am  Odpovědět

  Vážený pane Koželuhu,
  právě jsem se dodívala na Toulavou kameru, ve které jste vystupoval. Vaše vyprávění bylo velmi zajímavé, velmi mě zaujala historie voroplavby. Prosím můžete mi napsat, do kterého roku se plavilo dřevo po Malši? Děkuji předem a přeji Vám krásný podzim v Novohradských horách.
  S pozdravem J. Goldamerová

  • milan_kozeluh Říjen 6, 2013 11:29 am  Odpovědět

   Dobrý den,
   poslední vory šly 20. července 1938. Pak se staly dvě důležité věci. Jednak velká voda poničila řečiště, jednak se válečnými událostmi dostal horní tok do jiného státu než dolní, a vory by tak překračovaly státní hranici. Údajně byly po válce ještě spluty jednotlivé vory, ale voroplavba se už neobnovila.
   Děkuji za váš zájem a přeji hezký den.
   Milan Koželuh

 59. Ivana Jonová Září 3, 2013 4:19 pm  Odpovědět

  Dobrý den, vážený pane Koželuhu. Pídíme se po historii Uhliště u Pohorské vsi. Věděl byste prosím o něm něco, příp. mohl nás odkázat na nějaké informační zdroje? Partner tam vlastní areál bývalé pily, momentálně hledáme nějaké smysluplné využití, resp. zájemce, kterého tato nemovitost + místo osloví a znovu je oživí. Kdysi u tohoto areálu stála stará informační cedule, kde se psalo právě o historii tohoto místa – snad že se tam kdysi vyráběly dřevíčka na sirky… Teď je cedule ta tam a my bychom tak rádi tyto informace věděli a dávali je dál potenciálním zájemcům… Předem díky za odezvu. Srdečně Ivana Jonová. PS: Píšu touto cestou, nenalezla jsem tu jiný kontakt…

  • milan_kozeluh Září 4, 2013 9:48 am  Odpovědět

   Dobrý den, bohužel o Uhlišti toho nevím o moc víc, než lze najít na stránkách zaniklých obcí. Z Uhliště prý pocházela většina „dědičných“ vorařů. Hezký den. Milan Koželuh

  • Jakub Zahradník Září 8, 2013 1:19 pm  Odpovědět

   Dobrý den, když Milan v tomto bodě příliš neví, dovoluji si řipojit pár odkazů a nápadů, kde najít informace. Zmíněnou tabuli tuším instalovala Novohradská občanská společnost, tzv. NOS, takže tam by text měli mít, třeba byste ho mohli do Uhliště opět vrátit? Dále je třeba jít do osobních kontaktů a listinných pramenů. kontakty jsou možné asi už jen přes zbytek bývalých rodáků, kteří jezdí do Pohorské vsi na pouť – koná se 28.9. od 11h a rodáci brzo po mši odjíždějí. http://www.okraslovacispolekterezie.estranky.cz/clanky/aktuality/ . K tomu je ovšem třeba umět německy, nebo mít s sebou tlumočníka, bez toho to opravdu nejde. Druhá cesta je jít přes listinné prameny do archivů, kde informace samozřejmě jsou. Přidávám dva zajímavé odkazy. kroniku Pohorské vsi, které se z důvodů ideologických skutečně nedá věřit, ale nějaké informace tam snad najdete. A odkaz na stránky Kohoutí kříž týkající se lidí z tohoto kraje. Přinejmenším zde uvidíte grafický plánek, kdo tam dříve bydlel.

   Kdybste byli naopak ochotni napsat i vy, co víte o pohnuté historii Uhliště z poslední doby – zejména proč provoz tak velké pily zanikl, určitě by to bylo zajímavé.

   S pozdravem Jakub Zahradník

   http://digi.ceskearchivy.cz/index_main.php?lang=cs&menu=0&doctree=1kfopnc&id=1706

   http://www.kohoutikriz.org/priloha/hochr.php

   • Pavel Šafařík Září 29, 2013 10:13 am  Odpovědět

    NOSka nikdy tabuli u Uhliště neinstalovala. Je to úplně mimo jimi postavených cyklotras – viz její publikace Pamětí Nov ohradských hor, Pamětí Slepičích hor, Pamětí Vitorazska.
    P.Š.

  • Pavel Šafařík Září 29, 2013 10:10 am  Odpovědět

   Zkuste pátrat ve Státním okresním archivu v Č.Krumlově. Jinak v P.Vsi žije paní Melušová, učitelka v důchodu, její manžel před řadou let dělal na Uhlišti správce. Něco najdete v publikaci „Novohradské hory- příroda,historie,život“ vydané nakl.Baset Praha v r. 2006 – na Infocentru v P.Vsi by mohli mít., nebo knihovna v Benešově n.Č. Kohlsätten mělo v r. 1910 8 domů s 56ti německými obyvateli, oficiální rok založení 1740. Pod pilou, asi 300 m po toku Pohoř. potoka bývalo vaziště vorů tzv. Migal. Zídka hráze ještě stojí. J.Zahradník nemá pravdu – NOS N.Hrady žádnou tabuli u Uhliště nikdky neumisťovala a ani tam taková tabule nebyla, to vím přesně! P.Š.

 60. Jakub Zahradník Srpen 29, 2013 5:12 am  Odpovědět

  Milan Koželuh je úžasnej člověk a taky bez debaty největší znalec Novohradských hor. Doporučuji všímat si jeho doporučení. Má je prochozené v létě-v zimě, vedne-v noci. Doufám, že se jeho stránky postupně rozrostou. A prosím o překlad rubriky Průvodcovské služby do sanskrtu, starořeky neumím :-))) Chybí ceník služeb – „nejlepší chvála je platit“ napsal Moliére.

  • milan_kozeluh Srpen 30, 2013 12:01 pm  Odpovědět

   Musím poděkovat, ač ze všeho nejvíc cítím potřebu uvést chválu na pravou míru, tedy z ní hodně ubrat. Ale jsem rád. Děkuji
   Milan Koželuh

 61. Homerová Duben 25, 2013 1:39 pm  Odpovědět

  Dobrý den,

  ráda bych se Vás zeptala, zda je možné absolvovat sobotní tůru okolo Pohoří, pokud přijedeme až do cíle vl. automobilem. Pokud ano, Jak by to bylo s hrazením průvodcovské služby? Díky za odpověď.
  Homerová, Třeboň

  • milan_kozeluh Duben 25, 2013 5:51 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   v zásadě je to možné. Pořadatelkou výletu je paní Floderová, peníze tedy zaplatíte jí. Z hlavy nevím, kolik to bude, ale bez dopravy samozřejmě výrazně méně. Mírným problémem tohoto řešení je, že se nedozvíte případné zrušení akce pokud bude ráno ve Svinech brutálně pršet a v Třeboni ne. Ale ono zřejmě bude pršet všude.
   Přeji hezký den a těším se.
   Milan Koželuh

 62. Jiří Porcal Prosinec 27, 2012 2:45 pm  Odpovědět

  Dobrý den v povánočním čase, měl bych zájem o Vaší knihu Nezapomenuté stopy, jen nevím, kde jí sehnat.
  Budete-li mít chvíli čas, napište mi, kde by se dala ještě najít a koupit.
  Děkuji
  Jiří Porcal

  • Michal Michal Květen 14, 2013 10:12 am  Odpovědět

   Vážený pane Porcal,
   já tu knihu také chtěl a sehnal jsem jí v infocentru v Trhových Svinech. Jinak údajně by měla být k dostání také v infocentru v Nových Hradech.
   Přeji krásný den, Michal

 63. Vančura Slávek Prosinec 16, 2012 9:15 am  Odpovědět

  Dobrý den. Rád se toulám zapomenutým světem Novohradska a souhlasím, že „Genius loci“ tohoto kraje a míst je neopakovatelný. Chtěl bych Vás požádat, nemáte li ve svém archivu dobová fota Mýtin (Kropfschlagu) a Veveří ? Děkuji
  Vančura

  • milan_kozeluh Prosinec 16, 2012 1:15 pm  Odpovědět

   Dobrý den,
   archiv dobových fotografií nemám, tedy ani Mýtiny a Veveří. Využívám netu, většinou jsem překvapen, kolik starých fotografií a pohlednic lze nalézt.
   Přeji úspěšné hledání.
   Hezký den.
   Milan Koželuh

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.